ครม.ให้งบกลางดีอี-วิทย์ฯ อนุมัติโยกเงินกู้SAL800ล.

ทำเนียบฯ * ครม.ไฟเขียวงบกลาง ให้กระทรวงดีอี-กระทรวงวิทยาศาสตร์ลุย 19 โครงการ เห็นชอบโยกเงินกู้โครงการ SAL 800 ล้านลุยโครงการยกระดับบริการภาครัฐ
          นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประ ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประ จำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบ กลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ ภายในประเทศ ครั้งที่ 4 จำนวน 5.54 พันล้านบาท เพื่อให้กระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดำเนิน 5 โครงการ วงเงิน 2.25 พันล้านบาท และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยี ดำเนิน 14 โครงการ วง เงิน 3.29 พันล้านบาท
          สำหรับโครงการของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้แก่ โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 598 ล้านบาท เป็นการขยายโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียนอีก 3.19 พันแห่ง เป็นต้น ส่วนโครงการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ, โครงการยกระดับสินค้าโอท็อปในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ยากจนสุดในประเทศ
          นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบแผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐ ที่จะขอ ใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐ กิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) วงเงิน 800 ล้านบาท จากทั้งสิ้น 1.1 พันล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึง พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ วงเงิน 250 ล้านบาท และการพัฒนาระบบ การติดตามการให้บริการ เป็นระบบที่ให้บริการประชาชนติดตามการให้บริการของภาครัฐผ่านระบบออน ไลน์แบบเรียลไทม์ วงเงิน 400 ล้านบาท เป็นต้น.