AITเล็งรายได้ปี61โต20%รับเม็ดเงินลงทุนSIสดใส

ทันหุ้น - AIT ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 แตะ 6,000 ล้านบาท หรือเติบโต 20% ขานรับแนวโน้มเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น โชว์ผลงานปี 2560 มีกำไรสุทธิ 462 ล้านบาท ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 2560 อีก 1.40 บาทต่อหุ้น หนุนทั้งปีจ่ายปันผลรวม 2.05 บาทต่อหุ้น
          นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT เปิดเผยถึงเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2561 ว่าบริษัทประมาณการอัตราเติบโตของผลการดำเนินงานอยู่ที่ 20% จากเป้าหมายในปีที่ผ่านมาหรือมีรายได้ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 2,593 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ปีนี้
          ประกอบกับการขยายตัวด้านการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SI) ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ทำให้มีงานโครงการขนาดใหญ่เปิดประมูลเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ดีของ AIT ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านทีมงานรวมถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เข้าร่วมแข่งขันประมูลงานด้านการวางระบบเพื่อเพิ่ม Backlog พร้อมนำเสนองานด้านบริการดูแลระบบ ที่จะสร้างความมั่นคงทางรายได้ของ AIT ที่ดีและสนับสนุนการเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้
          งบปี 60 น่าพอใจ
          สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 นั้น นายศิริพงษ์ กล่าวว่าบริษัทประสบความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายได้รวมจากงบเฉพาะกิจการทำได้ 5,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 4,419 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 449 ล้านบาท
          ปัจจัยการเติบโตมาจากขีดความสามารถการแข่งขันที่ดี จึงสามารถรับรู้รายได้จากการทยอยส่งมอบงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SI) ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ได้ตามแผน เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ รวมถึงการบริหารจัดการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพจึงช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในปี 2560 ได้เป็นอย่างดี
          จ่ายปันผล 1.40 บ.
          ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (ก.ค.-ธ.ค. 60) ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เท่ากับในปี 2560 AIT จ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท โดยบริษัทกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 20 เมษายน 2561 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นี้
          บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า AIT รายงาน Backlogs ณ สิ้นปี 2560 ที่ 2.6 พันล้านบาท สูงสุดในรอบ 4 ปี สนับสนุนมุมมองของเราต่อประมาณการรายได้ปี 2561 ที่ 5.5 พันล้านบาท (+2.6%) และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 28% เป็น 553 พันล้านบาท และภาพรวมอุตสาหกรรมงานประมูล SI ที่ดีต่อเนื่องในปี 2561
          คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2561 ที่ 33.50 บาทต่อหุ้น (อิง PER61 ที่ 12.5X เท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีต) เราเลือก AIT เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม SI ราคาหุ้น ณ ปัจจุบันซื้อขายที่ PER61 เพียง 11.7X และผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 7.2% สำหรับงวดปี 2561-2562