กนอ.เดินหน้าตั้งศูนย์ไอทีซี ลุยขยายเพิ่มอีก9นิคมมี.ค.นี้

 ไทยโพสต์ * นายวีรพงศ์ ไชย เพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กนอ.ได้มีการจัดตั้งศูนย์ SMEs Industrial Transformation Center หรือเอสเอ็มอี ไอทีซี บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งในเดือน มี.ค.นี้ ศูนย์ดังกล่าวจะขยายไปยังนิคมอุตสาห กรรมอีก 9 แห่ง ได้แก่ นิคมฯ ลาดกระบัง,  นิคมฯ ภาคเหนือ (ลำพูน), นิคมฯ ภาคใต้, นิคมฯ บางปะอิน,  นิคมฯ อมตะนคร, นิคมฯ มาบตาพุด, นิคมฯ บางปู, นิคมฯ สมุทรสาคร และนิคมฯ บางพลี และในอนาคตจะจัดตั้งในพื้นที่เขตนิคมฯ อีอีซี และ นิคมฯ อื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ  กนอ.ด้วย
          ทั้งนี้ ศูนย์เอสเอ็มอี ไอทีซี ให้คำแนะนำทางธุรกิจเบื้องต้น และเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพอย่างครบครัน อาทิ การบ่มเพาะธุรกิจเพื่อเร่งการเติบโตของกิจการ การให้ความรู้ผ่าน การอบรมสัมมนา พร้อมบริการในด้านต่างๆ ได้แก่ พื้นที่อำ นวยความสะดวกในการทำงาน แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญทุกอุตสาห กรรม ศูนย์รวบรวมความรู้ แหล่ง รวมไฟล์/เว็บเพื่อการจับคู่ ศูนย์นวัตกรรม บริการด้านทรัพยากรร่วมกัน โปรแกรมด้านการเงิน เป็น ต้น นอกจากนี้ยังให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อช่วยในการพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้.