ชะลอประมูลคลื่น2เดือน กสทช.รอกฤษฎีกาชี้ขาดอำนาจพร้อมเดินหน้าเน็ตยูโซ่

สายลม * บอร์ด กสทช.มีมติชะลอประมูลคลื่น 900-1800 MHz อีก 1-2 เดือนรอความชัดเจนเรื่องอำนาจจากกฤษฎีกา พร้อมลุยเน็ตประชารัฐ เฟส 2 จำนวน 15,000 หมู่บ้าน ไม่รอดีอี

          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขา ธิการคณะกรรมการกิจการกระ จายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้มีการหารือพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz ภายใต้สัมปทาน บมจ.กสท โทรคมนาคม (แคท) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ที่สัมปทานจะสิ้นสุด ก.ย.2561 โดยที่ประชุม กสทช.มีมติ รับทราบผลการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับร่างหลัก เกณฑ์การประมูลคลื่นใต้สัมป ทานดีแทค แต่ให้รอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้หารือเกี่ยวกับฐานอำนาจของบอร์ด กสทช.ชุดปัจจุบัน ซึ่งได้ส่งข้อหารือไปแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดประชาพิจารณ์ ก่อนตัดสินใจจะดำเนินการต่อไป แต่หากภายใน 1-2 เดือน ไม่มีคำตอบจากกฤษฎีกา ให้สำนักงาน กสทช.เสนอความเห็นกลับมาให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ประเทศเสียหาย
          "สัปดาห์นี้สำนักงานจะ เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนัก งานกฤษฎีกา จากนั้นจะรอคำตอบ ที่ชัดเจน ก่อนที่ทางบอร์ดถึงจะตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประมูลคลื่นย่าน 1800 MHz จากเดิมที่จะนำออกประมูล 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 MHz เป็นการแบ่งคลื่นออกเป็น 9 สล็อต สล็อตละ 5 MHz ผู้เข้าประมูลแต่ละคนจะได้ไม่เกิน 20 MHz ตามข้อเสนอจากการประชาพิจารณ์หรือไม่ รวมถึงจะระงับการประมูลคลื่น 900 MHz ไปก่อนจนกว่าจะมั่นใจ ว่าอุปกรณ์กันคลื่นกวนกันกับ ระบบรถไฟความเร็วสูงมีประสิทธิ ภาพเพียงพอ" นายฐากร กล่าว
          สำหรับ กสทช.ชุดปัจจุบัน ครบวาระตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2560 แต่ตาม พ.ร.บ.กสทช.ฉบับล่าสุด ระบุให้บอร์ดปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น ขณะที่การสรร หาบอร์ดชุดใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนให้ผู้สมัครทั้ง 86 คน ได้แสดง วิสัยทัศน์ในวันที่ 19-21 กุมภา พันธ์นี้ ก่อนที่จะเสนอรายชื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงคะแนนเลือกกรรมการทั้ง 7 คนซึ่งหากการสรรหาคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ได้ตามกำหนดระยะเวลา ในช่วง เม.ย.-พ.ค.นี้ ทางคณะกรรมการ กสทช.ชุดรักษาการก็ไม่ต้องดำเนินการ และให้เป็นหน้าที่ของบอร์ดชุดใหม่
          นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติ ให้เดินหน้าทำโครงการยูโซ่ (โครง การเน็ตประชารัฐ) เฟส 2 จำนวน 15,732 หมู่บ้าน ภายใต้งบประ มาณ 3,283.155 ล้านบาท โดยต้องทำโครงการตามแนวทางเดียว กับที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้บริษัท ทีโอทีจำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการจำ นวน 24,700 หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ มีไวไฟฟรี 1 จุด ต่อ 1 หมู่บ้าน ซึ่งจะต้อง แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.61 ตามที่รัฐบาลประกาศ จากนั้นในปีถัดไป กสทช.อาจจะทำโครงการยกระดับเน็ตประชารัฐทั้ง 40,432 หมู่บ้าน ให้มีมาตรฐานเดียวกับโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน
          อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตอนนี้ กสทช.จะยังไม่ได้รับหนังสือตอบ กลับอย่างเป็นทางการจากกระ ทรวงดีอี แต่ กสทช.ก็ได้รับคำตอบ จากกระทรวงดีอีมาแล้วว่าไม่สามารถทำได้ ดังนั้น กสทช.รอคำตอบอย่างเป็นทางการไม่ได้อีกแล้ว งานต้องเร่งทำ ไม่เช่นนั้นหากทำไม่เสร็จภายในสิ้นปีนี้ กสทช.ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเร็วๆ นี้ กสทช.จะเร่งประกาศหลักเกณฑ์การประมูลออกมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 1 เข้าร่วมประมูลได้ทั้งหมด.