"ทีโอที-ไปรษณีย์"รีบปรับตัว สู่ยุคสังคมไทยไม่ใช้เงินสด

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยกล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย สร้าง "สังคมไปรษณีย์ไทยยุคใหม่ ไม่ใช้เงินสด" (Thailand Post Cashless Society) โครงการนี้จะเปิดใช้บริการรับชำระเงินด้วยระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)  สำหรับบุคลากรภายใน และคู่ค้าประจำของไปรษณีย์ไทย ที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับฝ่าย การเงินของไปรษณีย์ไทย ที่สาขาแจ้งวัฒนะ ก่อนขยายไปสาขาอื่น โดยธนาคารกสิกรไทยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC รองรับช่วยให้กับผู้ใช้แอพพลิเคชั่น K PLUS ลดขั้นตอนเรื่องเงินทอน ลดความเสี่ยงในการถือเงินสดจำนวนมากไปฝากธนาคาร ทุกสิ้นวัน
          ด้านนางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ บริษัท ทีโอที กล่าวว่าได้ร่วมธุรกิจกับ ทรีเพย์ (บริษัทที่ร่วมมือกันระหว่าง กสท โทรคมนาคม,  เอส เค เทเลคอม  และ บริษัท เอ็นเอชเอ็น เคซีพีฯ)ให้บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ TOT ePayment ของทีโอที โดยเชื่อมต่อกับระบบ Payment Gateway ของทรีเพย์ เพื่อเป็นการขยายธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ (External Merchant)
          "การขยายไลน์ธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนองนโยบายสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล โดย ทีโอที ได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ TOT ePayment รองรับ"