CAT คว้ารางวัล IFM Awards 2017

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้รับรางวัล Beast Contribution to Digital Infrastructure Development-Thailand จากงาน IFM Awards 2017 โดยมีนายอภิชาติ สวรรค์คำธรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล และนายอิทธิพงษ์ วงศ์แสนสุข ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร CAT เข้ารับรางวัล ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปลายเดือน ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ CAT เป็นบริษัทโทรคมนาคมเพียงรายเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้
          สำหรับรางวัล IFM Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้บุคคลหรือองค์กร ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และมีส่วนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก จัดโดยนิตยสาร International Finance จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ และข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและตลาด ซึ่งส่งผลต่อภาคการเงินทั่วโลก
          โดยที่ผ่านมา CAT หนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย ได้พัฒนาบริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกภูมิภาคอาทิ บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเป็นต้น ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานด้านเทคนิค คุณภาพการบริการ จากองค์กรต่างๆ ระดับสากล และได้รับการยกย่องด้านการเป็นผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ สามารถสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
          ทั้งนี้ ในปัจจุบัน CAT ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City โดยใช้เทคโนโลยี LoRa สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยเร่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งการร่วมพัฒนาศูนย์นวัตกรรม Digital Park Thailand หนึ่งในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย