ดีปแจก"สมาร์ทวาซ่า"ล่อใจ หวังดึงต่างชาติ-นักลงทุนด้านดิจตอลเข้าไท

ดีป้า ติดปีกอุตสาหกรรมดิจิตอลด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิกลุ่มต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิตอล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย เริ่มแล้วตั้งแต่ 1 ก.พ.61
          ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า มุ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิตอลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิตอล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย
          โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิตอล เช่น  ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิตอล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
          สำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ถือสมาร์ทวีซ่า ที่มากกว่าวีซ่าปกติ คือ สามารถอาศัยในประเทศไทยได้ 4 ปี โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน คู่สมรสและบุตรยังได้สิทธิอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้เท่ากับผู้ถือสมาร์ทวีซ่า และขยายเวลาการรายงานตัวเป็นทุกๆ 1 ปี
          "ดีป้าได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้านดิจิตอล นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรด้านดิจิตอล ตลอดจนสตาร์ตอัพ เพื่อได้รับสมาร์ทวีซ่า ในกรณีที่ผู้ขอได้รับการสนับสนุนหรือมีการดำเนินการร่วมกันกับดีป้า หรือมีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรของ ดีป้า เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถเริ่มขอสมาร์ท วีซ่า ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นี้
          สำหรับสมาร์ทวีซ่านั้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1. Smart T (Talent) หมายถึงผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง ที่จะเข้ามาทำงานในบริษัททางด้านดิจิตอลหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 2. Smart I (Investor) หมายถึง นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอลรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ 3. Smart E (Executive) หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหรือองค์กรทางด้านดิจิตอล และองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4. Smart S (Startup) หมายถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านดิจิตอลตลอดจนนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย และ 5. Smart O (Other) หมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะได้รับ สมาร์ทวีซ่า พร้อมกับ 4 กลุ่มข้างต้นด้วย