ผนึกอาลีบาบาดันออนไลน์พุ่ง

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้กรมฯ ได้มีแผนร่วมมือกับบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป จำกัด และเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางด้านการซื้อขายสินค้าในโลกออนไลน์หรืออีมาร์เกตเพลส ชั้นนำระดับโลกอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามแผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ระยะที่ 1 (60-64) ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาท เป็น 5 ล้านล้านบาทภายใน 5 ปี เน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอส เอ็มอีของไทย ตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงเอสเอ็มอีที่ส่งออกให้สามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ
          "ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการไปแล้ว และจะดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและ บริษัทในเครือของอาลีบาบากรุ๊ป จำกัด  โดยในไตรมาสแรกของปี 61 เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซในจีน ซึ่งมีมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม"
          ส่วนความร่วมมือกับอี-มาร์เกตเพลส ชั้นนำระดับโลกอื่น ๆ เช่น อเมซอน, อีเบย์และ อี-มาร์เกตเพลสในตลาดศักยภาพอื่น ๆ เช่น ตลาดแอฟริกา, เกาหลีใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
          เพื่อการผลักดันให้สินค้าและบริการไทยไปปรากฏอยู่บนอี-มาร์เกตเพลสชั้นนำดังกล่าว โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับความสนใจสูง ได้แก่ สินค้าสปา สินค้าเสื้อผ้า สินค้าเครื่องประดับ สินค้าอาหารสำเร็จรูป
          กรมฯ จะพัฒนาระบบและต่อยอดการให้บริการเว็บไซต์ Thaitrade.com โดยเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้เข้าไปขายสินค้าในเว็บไซต์ให้มีเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี ปัจจุบันที่มีจำนวนสมาชิกผู้ขายกว่า 22,754 ราย ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีความพร้อมในการส่งออกสินค้า และมีจำนวนสมาชิกผู้ซื้อจากทั่วโลกถึง 159,614 ราย มีสินค้าและบริการที่หลากหลายแบ่งออกเป็น 52 หมวดหมู่สินค้าจำนวกว่า 255,849 รายการ มีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5.7 ล้านคน  และเกิดการการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 5,567 คู่โดยสร้างมูลค่าการค้าได้แล้วถึง 4,556 ล้านบาท
          สำหรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีรมว.พาณิชย์เป็นประธาน มีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผน และแผนนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.