เอไอเอสกำไรปี 2560 ร่วง 1.9%

โพสต์ทูเดย์ - เอไอเอสกำไรปี 2560 เท่ากับ 3 หมื่นล้าน ลดลง 1.9% จากปี 2559 คงปันผล 70% ของกำไร
          น.ส.สุนิธยา ชินวัตร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) แจ้งว่า สิ้นปี 2560 บริษัทมีกำไร 30,077 ล้านบาท ลดลง 1.9% จากปี 2559 หรือมีอัตรากำไรสุทธิ 19.1%
          ทั้งนี้ จากผลประโยชน์ทางภาษีจากเงินลงทุนที่บริษัทใช้ไปในปี 2559 และ ปี 2560 ซึ่งต้องทยอยรับรู้ผลประโยชน์เป็นเวลา 5 ปี จะทำให้อัตราภาษีเงินได้สุทธิอยู่ที่ประมาณ 16% จนถึงปี 2563 ในปี 2560 กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อม (อีบิตดา) อยู่ที่ 70,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อัตรากำไรอีบิตดา เพิ่มขึ้นเป็น 44.7% ดีกว่าคาดการณ์ อยู่ที่ 42-44% และเพิ่มขึ้นจาก 39.9% ในปีก่อน
          อย่างไรก็ดี ไตรมาส 4 บริษัทมีกำไรสุทธิ 7,701 ล้านบาท ยังคงเติบโต 19% เทียบกับปีก่อน และเติบโต 3.1% เทียบกับไตรมาสก่อน คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 18.7% การทำกำไรดีขึ้นต่อเนื่องขึ้น ทำให้อีบิตดาเติบโต 23% เทียบกับปีก่อน และเติบโต 4.9% เทียบกับไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 18,454 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรอีบิตดา 44.8% แม้ว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายยังคงเพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุน
          นอกจากนี้ คาดการณ์ปี 2561 เมื่อรวมบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟร์ (CSL) รายได้การให้บริการ ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย จะเติบโต 7-8%
          นอกจากนั้น คาดว่าอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อม จะอยู่ที่ 45-47% จากแนวโน้มของรายได้ที่เติบโต และการบริหารต้นทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะต้นทุนโครงข่าย งบลงทุนที่เป็นเงินสดจะลดลงจากปีก่อน และอยู่ในกรอบ 3.5-3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะขยายโครงข่าย 4จี และการลากสายไฟเบอร์เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน และคงจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 70% ของกำไรสุทธิ
          อย่างไรก็ตาม บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดครึ่งหลังปี 2560 หุ้นละ 3.57 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลวันที่ 9 เม.ย. 2561 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 5 เม.ย. 2561 และจ่ายปันผลวันที่ 26 เม.ย. 2561 รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหุ้น CSL โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) หุ้นละ  7.80 บาท เพื่อเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน