4กองทุนใหญ่XD12ก.พ. โบรกฯยังแนะนำซื้อDIF

4 กองทุนใหญ่ DIF-PPF-SIRIP และ CRYSTAL เตรียมจ่ายปันผล ขึ้น XD 12 ก.พ.นี้ เคาะวันจ่าย 2 มี.ค. 61 ด้านโบรกฯยังแนะนำซื้อ DIF ราคาเป้าหมาย  16.30 บาท
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF ประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินสดจำนวน 0.245 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2561
          กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PPF ประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินสดจำนวน 0.1718 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2561
          กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ หรือ SIRIP ประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินสดจำนวน 0.155 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2561
          กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท หรือ CRYSTAL ประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำไรสะสม เป็นเงินสดจำนวน 0.1447 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2561
          ทางด้าน บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ระบุว่า กองทุน DIF มีสัญญาเช่าบริหารระยะยาว ซึ่งสินทรัพย์ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่ดี ทำให้จ่ายปันผลสูงได้สม่ำเสมอ คาดการณ์ Dividend Yield 7% สำหรับปี 2561-2562 และให้ราคาพื้นฐาน 16.30 บาท ซึ่งได้สะท้อนการเข้าซื้อสินทรัพย์ใหม่ในเดือน ธ.ค. 2560 และ มิ.ย. 2561 เข้าไปแล้ว
          ทั้งนี้ ในการซื้อสินทรัพย์เข้ากองทุนเพิ่ม (เมื่อเดือน ธ.ค. 2560 และ มิ.ย. 2561) จะใช้เงินทั้งหมด 7.09 หมื่นล้านบาท โดยรอบแรกในเดือน ธ.ค. 2560 ทาง DIF ตัดสินใจใช้การกู้ยืม 1.29 หมื่นล้านบาท (น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 2.53 หมื่นล้านบาท) ส่วนรอบที่สอง (มิ.ย. 2561) จะเป็นการเพิ่มทุน 5.6 หมื่นล้านบาท และกู้ 2 พันล้านบาท กองทุนคาดว่าจะเพิ่มทุนไม่เกิน 4,300 ล้านหุ้น  ซึ่งคำนวณได้ราคาเพิ่มทุนไม่เกิน 13 บาทต่อหุ้น และเมื่อสะท้อนการใช้เงินลงทุนตามข้างต้น จะได้ราคาพื้นฐาน DIF เท่ากับ 16.30 บาท โดย Yield ของ Assets อยู่ที่ 5.8% และ Yield ของ Equity เท่ากับ 6.1%