ดีอีหนุนอุดรธานี สมาร์ทซิตี้อีสาน

  โพสต์ทูเดย์ - ดีอีดันอุดรธานีเป็น สมาร์ท ซิตี้ จับมือ ดีป้า มหาวิทยาลัย และสตาร์ทอัพ พัฒนาอุตฯ ดิจิทัล ในพื้นที่
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอีมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการ กลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพ กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง โดยในปี 2562 จ.อุดรธานี ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การขยายโครงการ สมาร์ท ซิตี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางการดำเนินงานของ ดีป้าด้วย
          ทั้งนี้ ดีป้าจะดำเนินโครงการร่วมกับส่วนราชการ จ.อุดรธานี ภาคองค์กรเอกชน และกลุ่มดิจิทัล สตาร์ทอัพ ในจังหวัดและภูมิภาค ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ โค-เวิร์กกิ้ง สเปซ (Co-working space) เป็นสถานที่ในการรวมกลุ่ม จัดประชุมหารือระดมสมอง เพื่อให้เกิดบรรยากาศการขับเคลื่อนและการดำเนินงานต่อไป
          ปัจจุบัน จ.อุดรธานี มีอัตราการเติบโตของกลุ่มดิจิทัล สตาร์ทอัพ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของดิจิทัล สตาร์ทอัพ กับจังหวัดใกล้เคียง โดย จ.อุดรธานี มีโค-เวิร์กกิ้ง สเปซที่เป็นทางการหนึ่งแห่ง คือ สมาร์ท ฮับ ซึ่งโครงการสมาร์ท ฮับ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของผู้บริหารที่อยากจะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ จึงเกิดพื้นที่ทำงาน (Working Space) โดยให้เป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ที่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะทำงานให้กับบริษัทใด ซึ่งจะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มก็ได้ โดยพื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นโค-เวิร์กกิ้ง สเปซ แห่งแรกของ จ.อุดรธานี