ซิมใหม่"สแกนนิ้ว-หน้า"

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป ผู้ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน รวมถึงบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จะต้องลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบ การตรวจสอบอัตลักษณ์ ทั้งการตรวจสอบใบหน้า (face recognition) หรือสแกนลายนิ้วมือ (finger print) ที่ศูนย์ให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
          "ให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าการลงทะเบียนซิมด้วยวิธีอัตลักษณ์ จะปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ป้องกันการปลอมแปลงการลงทะเบียน ซิมการ์ด ทำให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" นายก่อกิจกล่าว
          การลงทะเบียนซิมด้วยวิธีอัตลักษณ์ เป็นการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและข้อมูลบัตรประชาชนไว้ที่จุดบริการ ผู้ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบอัตลักษณ์แล้ว ระบบจะลงทะเบียนโดยส่งข้อมูลตรงไปที่ฐานข้อมูลกลางเพื่อเปิดใช้งานซิมการ์ด และจัดเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการทันที โดยผู้ให้บริการมีหน้าที่ดูแล และเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย
          นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผอ.อาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศมีแอพฯ ดีแทควัน ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสทช. และอุปกรณ์การ์ด รีดเดอร์พร้อมให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปิดใช้งานซิมใหม่ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วย เพื่อให้จุดบริการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีอัตลักษณ์ ก่อนลงทะเบียนเปิดใช้งานซิมการ์ด ระบบนี้ใช้สำหรับผู้ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่ แบบเติมเงินทั้งชาวไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยด้วย