กสทช.จ่อประมูลเน็ตพื้นที่ชนบท เสนอเข้าบอร์ดเคาะรูปแบบวันที่ 7 ก.พ. 61

“กสทช.” เตรียมประมูลเน็ตพื้นที่ชนบท 15,732 หมู่บ้าน จ่อชงเข้าคณะอนุกลั่นกรองฯ โทรคมนาคมสัปดาห์หน้า ก่อนเข้าบอร์ด กสทช. วันที่ 7 ก.พ. 2561 เพื่อพิจารณารูปแบบดำเนินการ คาดประกาศประมูลไม่เกิน 15 ก.พ. 2561
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.จะมีการประกวดราคาโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ชนบท จำนวน 15,732 หมู่บ้าน หลังจาก กสทช.ได้ส่งเรื่องไปให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อที่จะส่งมอบต่อให้กับ TOT ซึ่ง กสทช.จะโอนเงินไว้ให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เพื่อดำเนินการ
          โดยขณะนี้กองทุนดีอีได้ตอบหนังสือกลับมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขอให้ กสทช.ดำเนินการในส่วนนี้ เนื่องจากหากให้กองทุนดีอีดำเนินการจะติดขัดด้วยกระบวนการในการดำเนินการ ทำให้ล่าช้า ส่งผลให้การเปิดให้บริการไม่ทันภายในสิ้นปี 2561
          สำหรับรูปแบบที่ กสทช.จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. มีด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.ดำเนินการในรูปแบบที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมี Wi-Fi ประจำหมู่บ้าน ระยะเวลาในการสนับสนุน 1 ปี ใช้กรอบวงเงิน 3,287 ล้านบาท 2.ดำเนินการในลักษณะเดียวกับรูปแบบที่ 1 ระยะเวลาในการสนับสนุน 5 ปี ใช้กรอบวงเงิน 6,840 ล้านบาท
          และ 3.ดำเนินการในแนวทางเน็ตประชารัฐ หรือในพื้นที่ชายขอบ ใช้กรอบวงเงินประมาณ 18,000 ล้านบาท พร้อมกับมีศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO NET) จำนวน 228 แห่ง ห้องบริการอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1,623 แห่ง โรงเรียนที่มีลาสต์ไมล์เข้าถึงอีก 3,170 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) อีก 91 แห่ง ซึ่งจะใช้บริการฟรีทั้งหมดตลอดระยะเวลา 5 ปี
          “รูปแบบในการดำเนินการโครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับบอร์ด กสทช.แต่รูปแบบที่ผมคิดอยู่คือ รูปแบบที่ 2 ระยะเวลาสนับสนุน 5 ปี เพราะมองว่าระยะเวลาสนับสนุน 1 ปี มันสั้นเกินไปในการที่จะเปิดให้บริการ ทั้งนี้เงินที่ใช้ในการดำเนินการมาเป็นเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) ทั้งหมด สำหรับทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของ กสทช. และ กสทช.ก็จะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่จะเปิดให้บริการในอนาคตต่อไป” นายฐากร กล่าว
          นายฐากร กล่าวว่า จะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคมภายในสัปดาห์หน้า และเข้าบอร์ด กสทช.ในวันที่ 7 ก.พ. 2561 ต่อไป จากนั้นหลังจากบอร์ด กสทช.มีมติออกมา คาดว่าจะออกประกาศประกวดราคาได้ไม่เกินวันที่ 15 ก.พ. 2561 และหากสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2561 มั่นใจใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3-4 เดือน ก็สามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือน ต.ค.-พ.ย. 2561 ครบทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ชนบทมีจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีความพร้อมมากกว่าพื้นที่ชายขอบ
          ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบการรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ศูนย์ USO NET โรงเรียนบ้านน้ำโจน จ.กาญจนบุรี
          ทั้งนี้ ศูนย์ USO NET โรงเรียนบ้านน้ำโจน จ.กาญจนบุรี เป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานตามโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. โดยเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จครบ 100% ภายในเดือน ส.ค. 2561 ภายในหมู่บ้านพื้นที่โครงการจะมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่ต่ำกว่า 30 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมการบำรุงรักษาฟรี มีอาคารศูนย์ USO NET จำนวน 763 ศูนย์ พร้อมผู้ดูแลประจำศูนย์อย่างน้อย 1 คน ให้บริการฟรี ตลอดระยะเวลา 5 ปี มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่ต่ำกว่า 30 Mbps ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่โครงการ เช่น โรงเรียน รพ.สต. รวม 1,317 แห่ง รวมถึงมีจุดเชื่อมต่อไวไฟ (WiFi Access Point) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ 3,149 จุด (หมู่บ้านละ 1 จุด)