นักวิชาการค้านกสทช. คิดล้มประมูลคลื่น900MHz

 นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แสดงความเห็นกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเสนอให้กรรมการ(บอร์ด)กสทช. ทบทวนการนำคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) มาประมูลว่า หากกสทช.ยกเลิกการประมูลจะเป็นการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น ควรนำความถี่ชุด 900 MHz มาใช้งานเพื่อประโยชน์ในพัฒนาประเทศมากกว่า
          พร้อมมีความเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ กสทช. ชะลอการประมูลไว้ก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับระบบสื่อสารในระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้าว่าจะมีการรบกวนสัญญาณกันหรือใม่ โดย ระหว่างนี้กสทช. ก็ควรปรับปรุงวิธีการจัดสรร คลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานไปด้วย
          ก่อนหน้านี้ สำนักงานกสทช.จะยกเลิกการประมูลใบอนุญาตด้วยเหตุผลว่าจะเกิดการรบกวนต่อระบบควบคุมการเดินรถไฟความเร็วสูง
          นายสืบศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบสื่อสารในการควบคุมรถไฟความเร็วสูงมีหลายมาตรฐาน มาตรฐานหลักๆ คือ GSM-R และ LTE-R ซึ่งเป็นระบบที่อาจนำมาใช้กับระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะใช้ในไทย ทั้งนี้การเชื่อมโยงอาณัติสัญญาณส่วนนี้ต้องรอความชัดเจนในส่วนการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาว (จีนดำเนินงาน) และมาเลเซีย ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกเทคโนโลยีจากประเทศใด