"หัวเว่ย"สร้างโมเดลเมืองอัจฉริยะ

นายเซอเรน ลิงค์ นายกเทศมนตรีเมืองดุยส์บวร์ก และนายหวัง หย่งกาง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ของหัวเว่ย แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาเมือง ดุยส์บวร์ก ในเยอรมนี ให้เป็นสมาร์ทซิตี้
          พร้อมกันนี้ หัวเว่ยยังได้ประกาศเตรียมสร้างศูนย์นวัตกรรม ความร่วมมือในเมืองดุยส์บวร์กด้วย ซึ่งจะช่วยในการนำนวัตกรรม ที่คิดค้นได้จากศูนย์ฯ นี้มาใช้กับเมืองได้โดยตรง โดยโครงการ ภายใต้ความร่วมมือบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ครอบคลุมการขยายเน็ตเวิร์ค Wireless LAN ของเมืองไปยังสวนสัตว์และระบบ ขนส่งสาธารณะ
          ส่วนในด้านการศึกษาจะเน้นในเรื่อง "ห้องเรียนอัจฉริยะ" ด้วยการเชื่อมต่อบรอดแบนด์และไวไฟในโรงเรียนทั้งหมด เพื่อพัฒนาดุยส์บวร์ก ให้เป็นเมืองดิจิทัลต้นแบบของยุโรปตะวันตก