กสทช.เร่งนำสายสื่อสารลงดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมลงดินภายในปีนี้รวมทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจิตรลดา (ตั้งแต่แยกพณิชยการพระนครถึงแยกยมราช) ดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.นี้ 2.เส้นทางถนนพระรามที่1 ดำเนินการระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้ 3.โครงการถนนนานา ดำเนินการภายในปีนี้ 4.ถนนราชปรารภ (ตั้งแต่ถนนศรีอยุธยาถึงแยกประตูน้ำ) ดำเนินการในเดือน มี.ค.นี้ 5.ถนนศรีอยุธยา (ถนนพญาไท-ถนนราชปรารภ) ดำเนินการในเดือน มี.ค.นี้ และ 6.โครงการนนทรี ตรงถนนสาธุประดิษฐ์ และซอยสว่างอารมณ์ ดำเนินการช่วงปลายปี 2561
          สำหรับการนำสายสื่อสารลงดินนอกจากจะเป็นการปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงามแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และมีส่วนช่วยให้คุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เสถียรมากขึ้น ทำให้สายสื่อสารไม่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
          ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมโครงการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงดินในตั้งแต่ปี 2559 และดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ถนนโยธี (ตั้งแต่ซอยเสนารักษ์ถึงพระรามหก) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 25 มิ.ย. 2560 เส้นทางที่ 2 ถนนเพชรบุรี (ตั้งแต่แยกบรรทัดทองถึงแยกอุรุพงษ์) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 15 ก.ค. 2560 และเส้นทางที่ 3 ถนนศรีอยุธยา (ตั้งแต่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาถึงสถานีตำรวจพญาไท) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 16 มิ.ย. 2560
          นอกจากนี้ ในปี 2560 ยังดำเนินการเสร็จเรียบร้อยอีก 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพหลโยธิน แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนประดิพัทธ์ (แยกประดิพัทธ์ถึงแยกสะพานควาย) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 ส.ค. 2560 ถนนพหลโยธิน (แยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 ก.ย. 2560
          2.โครงการพญาไท แบ่งเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนพญาไท (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-แยกปทุมวัน) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 6 พ.ย. 2560 ถนนโยธี (ถนนพญาไท-ซอยเสนารักษ์) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 15 ธ.ค. 2560 และถนนเพชรบุรี (ถนนพญาไท-ถนนบรรทัดทอง) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 21 ก.ย. 2560 และ 3.โครงการสุขุมวิท ตรงถนนสุขุมวิท (ทางรถไฟ-ซอยสุขุมวิท 71) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 พ.ย. 2560