กลุ่มปตท.เปิดโครงการ D-NEXT ค้นหาสตาร์ทอัพในระดับอาเซียน

 JirawatJ@dailynews.co.th
          กระแส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) หรือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุกส่วนธุรกิจขององค์กรได้ถูกนำมาพูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
          เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโน โลยีได้เข้ามา Disrupt หรือ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายธุรกิจ หากองค์กรต่าง ๆ ไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจได้
          กลุ่ม ปตท. ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจระดับประเทศ ที่ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กร รวบถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เปิดตัวโครงการ D-NEXT by PTT Digital X RISE โดยความร่วมมือของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท. กับ ไรส์ (RISE) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับสตาร์ทอัพเข้าร่วมบูทแคมป์ (Boot Camp) พัฒนาศักยภาพยกระดับสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
          นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่าที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้มุ่งที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของบริษัทในโลกยุคใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเทคโนโลยีใหม่ ทั้งเรื่อง บิ๊กดาต้า (Big Data) บล็อกเชน (Blockchain) มาปรับใช้จนประสบความสำเร็จมาแล้ว รวมถึงการใช้ โดรน ในการบินสำรวจ หรือ การใช้หุ่นยนต์เข้าไปสำรวจในท่อก๊าซ ฯลฯ ซึ่งทางกลุ่มปตท. พยายามมองหาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจในอนาคต
          "โครงการนี้จะเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพ จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เข้าโครงการบูทแคมป์เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเร่งสร้างธุรกิจให้สามารถก้าวสู่ธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนให้ได้ จึงถือเป็นโอกาสที่จะหาโซลูชั่น หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยที่ไม่ต้องไปซื้อมาจากต่างประเทศในขณะเดียวกันยังสามารถนำโซลูชั่นและเทคโนโลยีเหล่านี้ไปขายยังต่างประเทศได้ด้วย"
          นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า กลุ่มปตท. ถือเป็นองค์กรด้านนวัตกรรมอยู่แล้ว แต่โครงการนี้จะช่วยให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามา สนับสนุนธุรกิจให้โตแบบก้าวกระโดดได้ จึงต้องการเปิดรับสตาร์ทอัพไม่เฉพาะในไทย แต่ขยายไปยังหลายประเทศในอาเซียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน แต่เปิดกว้างในทุกเรื่อง ซึ่งในระหว่าง 3 เดือนของโครงการ ทางกลุ่ม ปตท. จะเข้าไปสนับสนุนทั้งในเรื่องแนวทางการทำธุรกิจ การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถเริ่มธุรกิจได้ทันที และในอนาคตหากธุรกิจประสบความสำเร็จ หรือธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางของ กลุ่ม ปตท.ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้ในอนาคต
          ด้าน นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้ง RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกในไทยที่เปิดรับสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะทำการคัดเลือกสตาร์ทอัพที่น่าสนใจจำนวน 15 ทีม โดยคณะกรรมการของโครงการด้วยการใช้หลักเกณฑ์ที่เข้มข้น ซึ่งทีมที่ได้รับเลือก จะต้องมีผลงานหรือธุรกิจในระดับหนึ่งแล้ว ไม่ใช่มีเพียงแค่แนวคิด
          "ทางโครงการจะมีการเดินสายจัดโรดโชว์ใน 5 ประเทศในอาเซียน ตลอดเดือน ก.พ. นี้ เริ่มจากประเทศสิงคโปร์ วันที่ 1 ก.พ. มาเลเซีย วันที่ 6 ก.พ. ไทย วันที่ 13 ก.พ. อินโดนีเซีย วันที่ 22 ก.พ. และเวียดนาม วันที่ 27 ก.พ. เพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จักกับสตาร์ทอัพในอาเซียน และเมื่อได้สตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 3 เดือน จะมี เมนเทอร์ ที่มีชื่อเสียงในวงการสตาร์ทอัพ มาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้ในด้านต่าง ๆ เช่นเรื่องการทำธุรกิจ การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีโอกาสทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการสนับสนุนต่าง ๆ จะมีมูลค่าประมาณ 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ และหลังจบการบูทแคมป์ 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. -ก.ค แล้ว จะมีการจัดงานเดโมเดย์ เพื่อนำเสนอผลงานของทั้ง 15 ทีม ในช่วงประมาณเดือน ส.ค. ต่อไป"
          ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "DNEXT by PTT Digital X RISE" สามารถสมัครได้ทาง www.riseaccel.com/dnext ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 9 มี.ค. 61 และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.facebook.com/RISEAccelerator
          โอกาสของสตาร์ทอัพที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำมาแล้ว หากมีไอเดียและผลงานที่คิดว่าโดน ก็รีบสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้เลย.