กสทช.เล็งชะลอแผนประมูลคลื่น 900

 กสทช.เตรียมเสนอชะลอประมูลคลื่น900 เหตุเสี่ยงรบกวนคลื่นรถไฟความเร็วสูง ส่วนคลื่น 1800 อาจมีการซอยคลื่นเป็นหลายใบ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กสทช.เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ ร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ กสทช.มีแผนจะเปิดประมูลช่วง มิ.ย. 61 ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กับ บมจ.กสท โทรคมนาคม (แคท) จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ 1 ใบอนุญาต และ 15 เมกะเฮิรตซ์ 3 ใบอนุญาตตามลำดับ
          ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาแผนการประมูล ให้ความเห็นว่า คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ 5 เมกะเฮิรตซ์ เสี่ยงที่จะไปกวนสัญญาณคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่ กสทช.จัดสรรให้กระทรวงคมนาคม ใช้เพื่อการสื่อสัญญาณของรถไฟความเร็วสูง ดังนั้น ในการประชุมคณะอนุกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วันที่ 25 ม.ค. 61 จะเสนอให้ยุติการวางแผนประมูลออกไปจนกว่าจะมีใช้งานรถไฟฟ้าความเร็วสูง และมีเทคโนโลยีมารองรับและการันตีได้ 100% ว่าจะไม่เกิดคลื่นรบกวนต่อกัน อย่างไรก็ดีหลังจากที่คณะอนุกรรมการ กทค.เห็นชอบแล้ว จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.วันที่ 31 ม.ค. 61 หากบอร์ดเห็นชอบตามที่เสนอ สำนักงาน กสทช.จะทำหนังสือสอบถามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ว่าหากไม่มีการประมูลจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศหรือไม่
          สำหรับคลื่น 1800 เมกะ เฮิรตซ์ ซึ่งเดิมร่างหลักเกณฑ์การประมูลจะจัดสรร 3 ใบอนุญาต ๆ ละ 15 เมกะเฮิรตซ์ ราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 37,457 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่กำหนดตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2558 หลังจากที่รับฟังความเห็นสาธารณะพบว่า มีโอปเรเตอร์บางรายเสนอให้แบ่งคลื่นทั้ง 45 เมกะเฮิรตซ์ออกเป็น 9 ใบอนุญาต ๆ ละ 5 เมกะเฮิรตซ์และให้โอปเรเตอร์แต่ละรายเป็นผู้เลือกว่ามีความต้องการใบอนุญาตกี่เมกะเฮิรตซ์ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่จะกำหนดเพดานของคลื่นความถี่ไว้ตามจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลแทน เช่น หากมีผู้เข้าร่วมประมูลเกิน 3 ราย จะเปิดประมูลทั้ง 45 เมกะเฮิรตซ์ 9 ใบอนุญาต หากมีผู้ประมูลเกิน 2 ราย เปิดประมูล 30 เมกะ เฮิรตซ์ 6 ใบอนุญาต และหากมีผู้เข้าร่วมประมูลไม่เกิน 2 ราย เปิดประมูล 20 เมกะ เฮิรตซ์ 4 ใบอนุญาต ส่วนราคาใบอนุญาตนั้น ใช้ราคาตั้งต้นเดิมคือ 37,457 ล้านบาทต่อ 15 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 12,485 ล้านบาทต่อใบอนุญาตจำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์.