รัฐทุ่ม2หมื่นล้านลุยดิจิทัล กระทรวงดีอีกางแผนลงทุนบิ๊กดาต้า ยกระดับบริการช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อย

 ทุ่ม2หมื่นล.ลุยดิจิทัล
          โพสต์ทูเดย์ - รัฐบาลเทงบ 2 หมื่นล้าน ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2561 เข้มข้น เร่งสร้างบิ๊กดาต้า ลงทุนเคเบิลใต้น้ำ
          โพสต์ทูเดย์ - รัฐบาลเทงบ 2 หมื่นล้าน ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2561 เข้มข้น เร่งสร้างบิ๊กดาต้า ลงทุนเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ พัฒนาคน
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ปี 2561 จะเป็นปีที่รัฐบาลจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเข้มข้น โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท กระจายไปยังทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในหลายกิจกรรม ซึ่งในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเองได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,000 ล้านบาท
          ทั้งนี้ การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ หรือบิ๊กดาต้า จะเป็นภารกิจสำคัญของทุกหน่วยงาน และจะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ หลังจากปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปบางส่วน และมีส่วนทำให้อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ที่จัดโดยธนาคารโลก ของไทยดีขึ้นจากอันดับที่ 46 มาอยู่ที่อันดับที่ 26 โดยแต่ละหน่วยงานจะทำบิ๊กดาต้าของตนเอง จากนั้นนำมาบูรณาการ และจัดระบบฐานข้อมูลของประเทศแบ่งเป็นกลุ่ม ทั้งส่วนที่จะมาฝากไว้กับฐานข้อมูลส่วนกลางที่กระทรวงดิจิทัลฯ ดูแล ส่วนที่หน่วยงานจัดเก็บเป็นความลับ และส่วนที่เปิดเผยได้ที่อาจจ้างหน่วยงานภายนอกบริหารจัดการ
          "การลงทุนบิ๊กดาต้าจะส่งผลให้เกิดการลงทุนที่ต่อเนื่อง เช่น ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดเก็บข้อมูล คลาวด์เซอร์วิส และเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกแปลงมาอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถนำมาเชื่อมและใช้ประโยชน์ทางนโยบายได้อีกมาก เช่น ที่ได้ดำเนินการแล้วคือนำฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยกับข้อมูลด้านสาธารณสุขมาบูรณาการ ทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปทำนโยบายช่วยเหลือประชาชนได้" นายพิเชฐ กล่าว
          สำหรับโครงการลงทุนสำคัญของกระทรวงและหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงในปีนี้ ส่วนของเน็ตประชารัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คาดว่า กสทช.จะใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาท การลงทุนในเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม ร่วมกับพันธมิตร ภายใต้วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในปีนี้ 2,000-3,000 ล้านบาท โดยเคเบิลใต้น้ำเส้นนี้จะเชื่อมไทยกับฮ่องกงและเป็นการวางระบบรอยต่อเส้นทางวันเบลต์วันโรดของจีน นอกจากนี้ยังมีโครงการลงทุนที่เป็นการเพิ่มศักยภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
          ทั้งนี้ ภารกิจสำคัญในปีนี้ 5 ด้าน นอกจากการลงทุนวางโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ในส่วนพัฒนาคนนั้น ตั้งเป้าหมายจะพัฒนานาบุคลากรที่มีความรู้ด้านดิจิทัล 1 ล้านคน เพื่อให้มีการขยายความรู้สู่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด