ดันไทยท็อป 20 ทำธุรกิจง่ายดาย "สมคิด" ไขลาน "ดีอี" ยกเครื่องกฎหมายรับออนไลน์

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะเลขาคณะกรรมการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing Business โดยเมื่อปีที่แล้วธนาคารโลกได้จัดอันดับประเทศไทยขึ้นจาก 46 มาอยู่ที่อันดับที่ 24 ดีขึ้นถึง 22 อันดับ ดังนั้น ในปีนี้จึงตั้งเป้าหมายอันดับที่ได้รับต้องอยู่ใน 20 อันดับแรก ดีกว่าปีที่แล้วถึง 4 อันดับ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากมาก
          โดยในปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้เร่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ได้เริ่มแก้ไขกฎหมายที่ล้าหลัง เพราะต้องเปลี่ยนวิธีการยื่นเอกสารมาเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากเดิมที่เป็นกระดาษ ซึ่งขณะนี้ กระทรวงดีอีได้แก้ไขหลายฉบับแล้วแต่คณะกรรมการ Doing Business ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานต้องการแก้ไข โดยให้เป็นการยื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งหากทำได้ภายในปีนี้ก็มีความเชื่อมั่นว่า Doing Business ของไทยน่าจะแตะระดับ 1 ใน 10 ได้
          "เรื่องการใช้ระบบออนไลน์กับระบบงานราชการนั้น เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะคนบางกลุ่มยังคงยึดติดกับเอกสาร เช่น การเขียนสำนวน หรือการเขียนคดีความที่ส่งให้ศาลพิจารณา ยังคงเป็นเอกสารเกือบทั้งหมด ซึ่งล่าสุด ศาลบอกว่ามีการใช้ระบบออนไลน์แล้ว แต่ไม่เป็นที่นิยม เช่นเดียวกับการยื่นชำระค่าประกันสังคม การจดทะเบียนทางด้านสินทรัพย์ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องหาวิธีการอื่นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเด็ดขาดเช่นประกาศยกเลิกการยื่นหนังสือด้วยกระดาษ เป็นต้น แต่ก็เกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อภาคประชาชนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ ในปีนี้จะเร่งให้เอกชนเข้ามาใช้ระบบออนไลน์ในเรื่องการขอจดทะเบียนก่อสร้าง การจดทะเบียนทางด้านการค้ามากขึ้น เพราะปีที่แล้วแทบจะไม่มีเอกชนใช้ระบบออนไลน์เลยแต่ก็ถูกปรับอันดับดีขึ้นถึง 22 ขั้น".
--จบ--