รัฐผนึก5พันธมิตรเปิดแอพ"บัญชีธุรกิจ"หวังปูพื้น"เอสเอ็มอี"สู่ยุคไทยแลนด์4.0

กรุงเทพธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึก 5 พันธมิตร เปิดตัวแอพ โปรแกรมบัญชีให้ธุรกิจเอสเอ็มอี ยกระดับทำบัญชีปิดงบการเงินระบบภาษีให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว รวมถึงจ่ายเงินธนาคาร ปูทาง เอสเอ็มอีไทยสร้างระบบธุรกิจธรรมาภิบาล สู่ยุคไทยแลนด์4.0
          นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการจัดงานครบรอบ 95 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า กรมฯได้ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโปรแกรม e-Accounting for SMEs ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับ ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี)  ที่มีรูปแบบการใช้งานไม่ยาก ซึ่งจะช่วยให้เอสเอ็มอีทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น
          ทั้งนี้ รูปแบบการทำงานของโปรแกรมบัญชีดังกล่าว จะช่วยให้เอสเอ็มอี ลงบัญชีได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ทั้งการเก็บข้อมูลการขาย การจ่ายเงิน ไปจนถึงการบันทึกบัญชี และการจัดทำ งบการเงิน ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะ ของธุรกิจได้ตลอดเวลา และประเมินสถานะทางการเงิน เพื่อวางแผนการตัดสินใจ ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และยังทำให้การทำบัญชีมีคุณภาพ มีความถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
          "ตอนนี้ได้เปิดตัวโปรแกรมอย่างเป็นทางการแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ 5 หน่วยงานพันธมิตร สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสำหรับผู้ใช้บริการบนมือถือ ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ผ่านแอพพลิเคชัน e-Accounting ซึ่งการใช้งานจะเหมือนกัน โดยการลงบัญชีทางมือถือ ระบบก็จะซิงก์ข้อมูลผ่านระบบ Cloud ไปยังคอมพิวเตอร์ให้ หรือลงบัญชีทางคอมพิวเตอร์ ก็จะเรียกดูทางมือถือได้เช่นเดียวกัน" นางกุลณีกล่าว
          สำหรับการพัฒนาขั้นต่อไป กรมฯ จะทำการเชื่อมโยงกับระบบการส่ง งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซึ่งจะทำให้เอสเอ็มอี ส่งงบการเงินได้ง่ายขึ้น และจะทำการเชื่อมต่อกับระบบ e-Taxation ของกรมสรรพากร และระบบ e-Payment ของธนาคาร ภายใต้โครงการ National e-Payment Master Plan ซึ่งจะเป็นการผลักดันและเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย และประหยัด