"พณ."เปิดแอพพ์จัดทำบัญชีช่วยเอสเอ็มอีวางระบบการเงิน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ไอเน็ต) และบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) เปิดบริการโปรแกรมทำบัญชีอิเล็กทรอกนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี (e-Accounting for SMEs) เพิ่มความสะดวกแก่เอสเอ็มอี เปิดให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฟรีใช้งานบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ ใช้งานได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจุดเด่นของระบบคือเป็นไปตามมาตรฐานการทำบัญชี ลิงก์ข้อมูลส่งเป็นงบการเงินได้
          "ในระยะเริ่มต้น สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น e-Accounting ผ่านเว็บไซต์ 5 หน่วยงานพันธมิตรดังกล่าวได้ และในอนาคตจะขยายช่องทางการดาวน์โหลดให้เอสเอ็มอีเข้าถึงได้มากขึ้น" นางกุลณีกล่าว และว่า e-Accounting จะช่วยให้เอสเอ็มอีทำงานได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือตั้งแต่เริ่มต้นรายการค้าจนถึงการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน ช่วยให้เอสเอ็มอีประเมินสถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง