สั่งบล็อก50เบอร์โทร.แก๊งคอลเซ็นเตอร์

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการจับกุมมิจฉาชีพอ้างเป็นคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงให้โอนเงินว่า การกระทำผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นการดำเนินการในต่างประเทศ โดยมิจฉาชีพจะแปลงหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นหมายเลขของผู้รับปลายทาง ซึ่งมีทั้งหน่วยงานของรัฐและบุคคลทั่วไปจำนวน 50 เลขหมาย จากนั้นจะใช้การโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เนต ผ่านมาที่เกตเวย์ของผู้ให้บริการปลายทางในประเทศไทย ( บมจ.กสท โทรคมนาคม, บมจ.ทีโอที, บมจ.เอไอเอส, บมจ.ดีแทค, บมจ.ทรูมูฟ และ 3BB) ก่อนจะติดต่อไปถึงประชาชน โดยประชาชนจะเห็นเป็นหมายเลขของหน่วยราชการและบุคคลที่มีชื่อเสียงติดต่อมาและ หลงเชื่อทำการโอนเงิน
          นอกจากนี้ กสทช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้วางมาตรการชั่วคราว ที่จะดำเนินการ โดยการบล็อกหมายเลขที่แปลง มาเบอร์ดังกล่าว ไม่ให้สื่อสารผ่านอินเตอร์เนตเข้ามาในประเทศไทย
          ส่วนมาตรการระยะกลางหลังจากทำการบล็อกแล้วผู้ให้บริการส่งเบอร์จริงที่ตรวจสอบได้ ไปยังผู้รับปลายทางเพื่อไว้คอยตรวจสอบ จากนั้นจะวางมาตรการไม่ให้เบอร์ ที่ถูกปลอมแปลงมาส่งไปหาผู้ใช้ปลายทางได้ เพื่อทำการตรวจสอบไปถึงต้นทาง กสทช.จะร่วมกับ โอเปอเรเตอร์ ทุกค่ายทำฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ย้อนกลับให้รู้ว่าหมายเลขที่แปลงมามีจุดปลายทางติดต่อมาจากประเทศไหน สำหรับมาตรการระยะยาวหน่วยงานที่รับผิดชอบจะวางมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพต่อไป
          "ทั้ง 50 เบอร์มาจากต่างประเทศทั้งหมด แต่เรายังเปิดเผยไม่ได้เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยกสทช.จะมีความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อทำระบบ ที่ถูกต้องในการวางมาตรการป้องกันในการประชุม กับตำรวจโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายพร้อมจะร่วมมือทำ ฐานข้อมูลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา" นายฐากร กล่าว