สมัครบอร์ด กสทช.วันแรกเงียบฉี่

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561 ถือเป็นวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวม 7 คน 7 ด้าน ประกอบด้วยกิจการกระจายเสียง, กิจการโทรทัศน์, กิจการโทรคมนาคม, วิศวกรรม, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์และการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 ม.ค.2561
          ทั้งนี้ วันแรกที่เปิดรับสมัครมีผู้มายื่นใบสมัคร 6 คนได้แก่ 1.พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 (ททบ.5) 2.นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด 3.นางเสาวนีย์ อัศวโรจน์ อาจารย์ประจำพิเศษ สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4.นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 5.นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค 6.พลเอก ภุชพงษ์พงษ์ ศิรินายทหารนอกราชการ
          สำหรับกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันครบวาระ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการ กสทช.ชุดใหม่ ดังนั้น กรรมการชุดปัจจุบัน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะได้กรรมการชุดใหม่ คาดว่า กสทช.จะมีบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ราวกลางปี 2561.