เอทีแอนด์ทีเล็งเปิด 5จี

นิวยอร์ก (บลูมเบิร์ก) - เอที แอนด์ ที ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมของสหรัฐ เตรียมจะเปิดบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่แบบ 5จี ภายในปี 2018 ซึ่งจะเป็นรายแรกในสหรัฐแซงหน้าคู่แข่งอื่นๆ เช่น เวอไรซอน และทีโมบาย เพื่อหวังกระตุ้นรายได้บริษัท หลังเอที แอนด์ ที เริ่มดำเนินการปรับปรุงโครงข่าย 5จี ไปแล้วในทั่ว 23 เมืองของสหรัฐ