ไล่บี้!งานค้างเติ่งกระทรวงเศรษฐกิจ รองนายกฯคาใจเน็ตหมู่บ้านไม่คืบหน้า

  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ได้เรียกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจมาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อตามงานเดิมที่ค้างอยู่และวางแผนงานที่จะดำเนินการต่อในปี 61 ทั้งจากกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)โดยเรื่องสำคัญที่หารือคือการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะการต่อยอดใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน ซึ่งจะใช้งบประมาณภาครัฐติดอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากอินเตอร์เน็ตประชารัฐของหมู่บ้านไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน "ถ้าประกาศเลือกตั้งปลายปีนี้รัฐก็เหลือเวลาทำงานแค่ 3 ไตรมาส ดังนั้น ทุกอย่างต้องเร่งสัปดาห์หน้าจะไปตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)เพื่อมอบนโยบายการทำงาน รวมทั้งเพิ่มการเดินทางโรดโชว์เพื่อชักชวนให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทยเพิ่ม"
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ 3,300 ล้านบาท ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ภายใต้โครงการ "เน็ตประชารัฐ" ระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก 15,732 หมู่บ้านนั้นล่าสุด กสทช.ได้หารือกระทรวงดีอีเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงดีอีปฏิเสธที่จะดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐระยะที่ 2 ตามที่บอร์ดกสทช.จะโอนงานให้ดีอีดำเนินการแทน.