ต่อยอดเน็ตประชารัฐ

โพสต์ทูเดย์ - "สมคิด" ถกหน่วยงานเศรษฐกิจสั่งต่อยอดเน็ตประชารัฐ ดันชุมชนค้าออนไลน์ เตรียมมอบ นโยบายบีโอไอสัปดาห์หน้า
          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริษัท ทีโอที บริษัท กสท โทรคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อหารือถึงแผนการทำงานในปี 2561 โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ที่ปัจจุบันบริษัท ทีโอที ได้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วทั้ง 2.4 หมื่นหมู่บ้าน ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา
          "ต้องการเห็นแผนงานโครงการที่ชัดเจน โดยเฉพาะการเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโครงข่ายไปยังหมู่บ้านให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจะเชื่อมไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งรัฐบาลจะหางบลงทุนติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน โรงพยาบาลให้" นายสมคิด กล่าว
          นอกจากนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปดูแนวทางการพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชห่วย) ในชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการค้าขายออนไลน์ โดยนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งให้ไปร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย โดยยึดโมเดลการพัฒนาการค้าออนไลน์ของจีนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการทำให้เกิดช่องทางการค้าออนไลน์ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาศึกษาแนวทางพัฒนาในส่วนนี้และทำให้เกิดระบบอี-คอมเมิร์ซที่มีประสิทธิภาพของประเทศให้ได้
          นายสมคิด กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะไปตรวจเยี่ยมบีโอไอเพื่อมอบนโยบายการทำงานปี 2561 หลังจากปีที่ผ่านมามียอดการขอส่งเสริมการลงทุนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะในช่วงปลายปีมีคำขอส่งเสริมการลงทุนจำนวนมากในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)  ซึ่งการทำงานปีนี้บีโอไอจะต้อง เตรียมพร้อมเดินทางไปโรดโชว์ เพื่อชักชวนให้มาลงทุนเพิ่ม โดยจะเป็นการโรดโชว์พบนักลงทุนเป็นรายจังหวัด เช่น ในประเทศญี่ปุ่น จะมีการเดินทางไปยังจังหวัดที่มีบริษัทเป้าหมาย