กลุ่มสื่อสารดาวเด่นปี 18 AIT น่าลงทุนเป้า 32 บาท

ทันหุ้น - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  แนะนำ ซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสาร  โดยคัดหุ้นเด่นอย่าง ADVANC และ AIT เป็นตัวนำ โดยปี 2018 จะกลับมาเติบโต  ทั้งนี้ เรามีมุมมองเป็นบวกต่อภาพรวมกลุ่มสื่อสารฯในปี 2018 จากการเติบโตของโลก Digital ซึ่งเป็นบวกต่อทั้งกลุ่ม Mobile Operator และ SI จากการใช้งานด้าน Data ที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคุณและแรงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนระบบ IT มากขึ้น ขณะที่กลุ่มดาวเทียมยังต้องเผชิญแรงกดดันจากโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เรายังคงน้ำหนักการลงทุน "Overweight" โดยเลือก ADVANC และ AIT เป็น Top Pick
          ภาพอุตสาหกรรมยังสดใส
          ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อสารฯยังดูแข็งแกร่งจากแรงกระตุ้นของนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงโลกปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค Digital ซึ่งทำให้เกิดการใช้งานด้าน Data ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างทวีคูณและเป็นบวกกับผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง Mobile และ Fixed Broadband Operator รวมถึงยังกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดการลงทุนในระบบ IT มากขึ้นซึ่งเป็นบวกกับกลุ่ม SI
          กลุ่ม Mobile Operator จะกลับมามีกำไรโตครั้งแรกในรอบ 3 ปี
          เราคาดว่ากำไรปกติของกลุ่ม Mobile Operator จะพลิกกลับมาเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี +16.5% Y-Y จากการแข่งขันที่เริ่มลดความรุนแรงลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน Handset Subsidy ขณะที่การประมูลคลื่นความถี่ในปี 2018 เราไม่คิดว่าการแข่งขันจะรุนแรงมากเนื่องจากราคาตั้งต้นที่สูงเป็นทุนเดิมและภาระหนี้ของผู้ชนะประมูลรอบก่อนที่ยังเหลืออยู่ รวมถึงการที่ DTAC ได้คลื่น 2300 MHz ของ TOT มาใช้งานหลังล่าสุดกสทช.เห็นชอบแผนธุรกิจ เรามองว่า ADVANC อยู่ในสถานะที่ดีที่สุดทั้งจากทรัพยากรคลื่นและโครงข่ายในมือขณะที่กระแสเงินสดแข็งแกร่ง
          ดาวเทียมยังไม่สดใส แต่ SI ดูดี
          อุตสาหกรรมดาวเทียมยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยรับชมรายการต่างๆ บน Online Platform และรูปแบบ On-Demand มากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของโครงข่าย Fiber Optic ที่มาบดบังความต้องการใช้งานดาวเทียมในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งถือเป็นลบกับธุรกิจของ THCOM โดยตรงและยังมีประเด็นกดดันจากข้อพิพาทกับภาครัฐที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ขณะที่กลุ่ม SI คาดว่ายังได้อานิสงส์จากการลงทุนระบบ IT มากขึ้นตามโลกยุค Digital รวมถึงสถานการณ์การเมืองที่มีเสถียรภาพน่าจะทำให้ปริมาณงานประมูลภาครัฐในตลาดยังอยู่ในระดับสูง
          คงน้ำหนัก Overweight เลือกADVANC และ AIT เป็น Top pick
          เรายังคงน้ำหนักการลงทุน Overweight สำหรับกลุ่มสื่อสารจากภาพรวมอุตสาหกรรมที่ดูแข็งแกร่งขึ้น โดยเลือก ADVANC (ราคาเหมาะสม 220 บาท) เป็น Top Pick ในกลุ่ม Mobile Operator จากกำไรที่จะกลับมาเติบโตดีในปี 2018 ขณะที่กลุ่ม SI เราเลือก AIT (ราคาเหมาะสม 32 บาท) เป็น Top Pick จากปันผลที่สูงราว 7% ต่อปี