แคท ผนึก 3 หน่วยงาน ปั้นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า วันที่ 7-13 มกราคม 2561 แคทได้ร่วมกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีน บุรี)และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดประกวดทักษะทางด้านสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อระบบอัจฉริยะสำหรับอุทยานแห่งชาติ 4.0 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
          ทั้งนี้ แคทได้ร่วมสนับสนุนโครงข่าย IoT บนเทคโนโลยี LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network) เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันนำไปพัฒนาระบบสมองกลบนโครงข่าย LoRaWAN ได้เต็มศักยภาพตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน ที่ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งแคทได้จัดให้มีการทดสอบการกระจายสัญญาณของโครงข่าย LoRaWAN เป็นระยะๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการกระจายสัญญาณ พร้อมกันนี้เตรียมที่จะนำรถถ่ายทอดสัญญาณเคลื่อนที่ ตลอดจนอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ขึ้นไปทดสอบยังจุดที่ใช้ในการแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เพื่อทำการทดสอบการทำงานของ sensor แต่ละตัวให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมปล่อยสัญญาณอย่างมีเสถียรภาพ ครอบคลุมพื้นที่ของการแข่งขันในรัศมี 5 กม.โครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้คิดและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ มาเสริมในกลุ่มอุตสาหกรรม.