เปิดขุมทรัพย์เน็ตประชารัฐ ดีอีไฟเขียวเอกชนร่วมแจมเพิ่มความคึกคัก

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงดีอีได้เปิดให้เอกชนที่สนใจจะเช่าใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐ เพื่อนำไปให้บริการประชาชนโดยกำหนดค่าบริการรายเดือนที่ 349 บาท ความเร็ว 30/10 Mbp หากเอกชนรายใดสนใจให้ยื่นข้อเสนอมายังกระทรวงดีอีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในราคาที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจในชุมชนนั้นๆ เพราะการกำหนดราคาในชุมชนต่างจังหวัดเท่ากับกรุงเทพฯก็อาจไม่มีการใช้งานเพราะกำลังซื้อของประชาชนมีไม่เท่ากัน ฉะนั้นก็ต้องมีระดับราคาให้ประชาชนได้เลือกใช้
          สำหรับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐนั้น กระทรวงดีอีได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายและจุดให้บริการไวไฟฟรี หมู่บ้านละ 1 จุดจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ใช้เงินลงทุนราว 15,000 ล้านบาท ขณะนี้ทีโอทีได้ติดตั้งจุดให้บริการไวไฟฟรีครบ 24,700 หมู่บ้านแล้ว ดังนั้นก็ต้องให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเน็ตประชารัฐ
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท กล่าวว่า แคทให้ความสนใจที่จะเช่าใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐ เพื่อนำไปเปิดให้บริการประชาชนต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้แคทก็ได้ทำหนังสือถึงดีอีเพื่อขอเข้าร่วมโครงการเน็ตประชารัฐ เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ใช้เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาสร้างรายได้สร้างงานและลดช่องว่างทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการของภาครัฐ
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่ รมว.ดีอี ได้เปิดให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมใช้โครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่นั้นขณะนี้มีผู้ประกอบการให้บริการโทรคมนาคมทั้งรายใหญ่และรายเล็กที่ประกอบกิจการในพื้นที่ ได้ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมการให้บริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ซึ่งได้สอบถามมายังกระทรวงดีอีและทีโอทีหลายราย แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องเช่าโครงข่ายเน็ตจากใคร เนื่องจากทีโอทีแจ้งว่า เป็นผู้ดำเนินการแทนดีอีเท่านั้นขณะที่ดีอีก็แจ้งว่า ให้ไปติดต่อทีโอที ส่งผลให้การที่จะเข้าร่วมโครงการเน็ตประชารัฐนั้น ยังเป็นไปได้ล่าช้ามาก.