กสทฯนำร่องโครงข่าย"ลอร่าแวน"

 กรุงเทพธุรกิจ * "กสทฯ" จับมือ 3 หน่วยงาน นำโครงข่ายไร้สาย "ลอร่าแวน" สนับสนุนเวทีการแข่งขันใหญ่ หวังสร้างนักประดิษฐ์สมองกลระดับประเทศ เชื่อช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีต่างประเทศ สร้างบุคลากรมีคุณภาพสอดรับการพัฒนาประเทศ
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่บริษัท บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค.2561 กสทฯร่วมกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดประชันทักษะทางด้านสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ ระบบอัจฉริยะสำหรับ อุทยานแห่งชาติ 4.0
          ทั้ง 4 หน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
          อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการ จะจัดให้มีการอบรมทุกหัวข้อก่อน การแข่งขัน อาทิ จัดอบรมโปรเจค แมเนจเมนต์, หลักการส่งค่าต่างๆ, ดาต้า อะนาไลติกส์, ลอร่า เซิร์ฟเวอร์ เซ็ทติ้ง  เพื่อเป็นการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาที่เข้าแข่งขันก่อนการใช้งานจริง ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ ตลอดจนได้ฝึกใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ในระดับมิดเดิลแวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการทันเวลา โพรโทคอลสแตก การประมวลผลสัญญาณ
          ตลอดจนการทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 201 คน จำนวน 40 ทีม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศรวม 30 มหาวิทยาลัย
          แคทได้ร่วมสนับสนุนโครงข่าย อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) บนเทคโนโลยี ลอร่าแวน (Long-Range Wide Area Network) เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน นำไปพัฒนาระบบสมองกลบนโครงข่ายลอร่า แวนได้เต็มศักยภาพตลอดการแข่งขัน
          กสทฯได้จัดให้มีการทดสอบการกระจายสัญญาณของโครงข่าย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านการกระจายสัญญาณ พร้อมกันนี้เตรียมที่จะนำรถถ่ายทอดสัญญาณเคลื่อนที่ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ขึ้นไปทดสอบยัง จุดที่ใช้ในการแข่งขันอีกครั้งวันที่ 26 ธ.ค.นี้ เพื่อทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์และ ปล่อยสัญญาณอย่างมีเสถียรภาพ ครอบคลุมพื้นของการแข่งขันในรัศมี 5 กม.ด้วย