ประชาพิจารณ์ "คลื่น4จี" วันนี้ ใบอนุญาตอาจ"แพงที่สุดในโลกอีกครั้ง"

กรุงเทพธุรกิจ   จากผลการศึกษา ของบริษัท เนร่า อีโคโนมิค คอลซัลแตน ระบุชัดว่า การตั้งราคาคลื่นความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ที่จะเปิดประมูล ในช่วงกลางปี 2561 และเปิดรับฟัง ความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ในวันนี้ (18 ธ.ค.) นั้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้คำนวณ ราคาเริ่มต้นของใบอนุญาตไม่อยู่บนพื้นฐาน ของความจริงตามกลไกตลาด และเป็นการ ตั้งราคาที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติไม่เกี่ยวข้อง
          ทั้งนี้ การจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ดังกล่าวนั้น เป็นย่านความถี่ที่บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) จะสิ้นสุดสัญญา สัมปทานลงกับบมจ.กสท โทรคมนาคม ในวันที่ 15 ก.ย. 2561 นี้
          'หลักเกณฑ์ไม่ดี' ส่งผลยาว
          นายฮานส์ อีลเล ที่ปรึกษาอาวุโส เนร่า วิเคราะห์ร่างหลักเกณฑ์ในการประมูล คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ว่า เนร่ามีความกังวลว่า ร่างฯ จะส่งผลลบต่อการภาพรวมของเศรษฐกิจ ใน 2 ประเด็น คือ กฎการประมูลแบบ N-1  ในการประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่กสทช. แบ่งออกเป็น 3 ใบอนุญาต โดยการประมูลจะต้องมีจำนวนผู้เข้าประมูล มากกว่าจำนวนชุดคลื่นความถี่ 1 ราย ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการที่น่าจะเข้าประมูลคือ 3 ราย หลักในตลาด เนร่าจึงเกรงว่าใบอนุญาต 1 ใบ อาจไม่ถูกนำมาประมูล ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ย่อมเป็นการนำคลื่นความถี่มาประมูล ไม่ครบตามที่ควรจะเป็น
          ประเด็นถัดมาคือการตั้งราคาไว้สูง เกินไป โดนยึดราคาของผู้ชนะประมูลครั้งที่ ผ่านมา เนร่ามองว่าการตั้งราคาที่ไม่สมควร
          เนื่องจากโดยหลักเศรษฐศาสตร์แล้ว ควรนำเอาราคาสุดท้ายของผู้ที่แพ้การประมูล มาเป็นราคาตั้งต้น อย่างไรก็ดี ระดับราคา ที่สูงเกินไปแม้จะมีผู้สนใจประมูล แต่อาจ เกิดผลกระทบต่อการนำคลื่นความถี่ ไปให้บริการเนื่องจากต้นที่ที่สูง เนร่าเปรียบเทียบการประมูลคลื่นถี่ย่าน 850-900 เมกะเฮิรตซ์ ทั่วโลกพบว่าราคา ประมูลคลื่นของประเทศไทยในปี 2558 อยู่ในระดับราคาที่สูงกว่าในต่างประเทศ ในการประมูลครั้งนี้ยิ่งกำหนดราคาสูงขึ้น ไปอีก เนร่ามองว่าราคาที่กสทช.กำหนดไว้ ในร่างเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมและไม่ใช่ ราคาตลาด และราคาอาจแพงที่สุดในโลก อีกครั้ง แต่กลับไม่ส่งผลดีในระยะยาวเลย
          ทุบราคา 'ไม่เกิน 8 พันล้าน'
          ราคาเฉลี่ยที่เหมาะสมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์น่าจะอยู่ที่ 8,000 ล้านบาท ต่อคลื่น 15 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนในย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะนำมาจัดสรรนั้นควรไม่เกิน 5,000 ล้านบาทต่อใบอนุญาต ดังนั้น การตั้งราคาเฉลี่ยสูงกว่าราคาตลาด 2-3 เท่า อาจทำให้โอเปอเรเตอร์ที่มีคลื่นเพียงพอ อยู่แล้วไม่เข้าประมูล เมื่อรวมกับกฎ N-1 ที่ต้องมีผู้เข้าประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต จึงมีโอกาสที่จะประมูลไม่ครบตามที่กสทช. นำคลื่นมาประมูล" นายฮานส์ กล่าว
          นอกจากนี้ สิ่งที่เนร่าเสนอคือ กสทช. ควรกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิดการ นำคลื่นมาประมูลให้ครบ โดยกำหนดราคา ที่เหมาะสม กสทช. อาจจะปรับขนาดชุด
          คลื่นความถี่ที่นำมาประมูลให้เหมาะสม ง่ายต่อการประมูลแล้วนำไปรวมกับ ช่วงคลื่นที่อยู่ใกล้กัน สุดท้ายกสทช. ควรมีแผนการใช้งานคลื่นความถี่ที่ชัดเจน เพื่อให้โอเปอเรเตอร์ทราบล่วงหน้าว่า จะนำคลื่นย่านในออกมาประมูล
          กสทช.ชี้ 'เหมาะสมแล้ว'
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. ระบุว่า การคำนวณราคาของกสทช. มีสูตรการคำนวณที่เหมาะสมแล้ว และ การออกหลักเกณฑ์การประมูลนั้น เชื่อว่า เกิดการแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่า เอกชนที่มีความตั้งใจจะดำเนินธุรกิจ ในไทยจะสามารถต่อสู้ราคากันอย่าง สมเหตุสมผล สามารถส่งผลเข้าสู่รัฐได้ ไม่น้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา และสร้างประโยชน์ ให้กับประชาชน และร่างประกาศหลักเกณฑ์ การประมูลได้ยึดหลักเกณฑ์เดิมของกรรมการ กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้กำหนดไว้
          ทั้งนี้ การประมูล ผู้เข้าประมูลจะต้อง มีการเคาะราคาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การเคาะ ราคาจะต้องมีจำนวนผู้เข้าประมูลมากว่า จำนวนใบอนุญาต ผู้ชนะคือผู้ให้ราคาสูงสุด เมื่อสิ้นสุดการเคาะราคา ซึ่งกฎดังกล่าวนี้รัดกุม และสร้างการแข่งขันได้อย่างดีแล้ว
          สำหรับสาระสำคัญของร่างหลักเกณฑ์การประมูลได้กำหนดราคาขั้นต่ำ ของคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จัดประมูลจำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 1 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น 37,988 ล้านบาท ราคาประมูลเพิ่มในแต่ละรอบอยู่ที่รอบละ 76 ล้านบาท หลักประกันการประมูล 1,900 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี แบ่งการชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็น 4 งวด ความครอบคลุมของโครงข่าย 40% ภายใน 4 ปี และ 50% และ 80% ภายใน 8 ปี
          ส่วนคลื่นย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ นำมาประมูลจำนวน 45 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 เมกะเฮิรตซ์ ราคาเริ่มต้นที่ 37,457 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี แบ่งการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็น 3 งวด ความครอบคลุมโครงข่ายเช่นเดียวกับย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์