กสท"หมดยุค"เสือนอนกิน"พบ10เดือนแรกขาดทุนยับ2.4พันล.

 พันเอกสรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยผลประกอบการปีช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 ว่า กสท มีรายได้รวมราว 41,194 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.4 หมื่นล้านบาท จากบริษัทคู่สัญญาสัมปทานหรือ เรียล มูฟ จำกัด (ในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น) รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสท หรือ my จำนวน 2,000 ล้านบาท ขณะที่มีรายจ่าย 41,218 ล้านบาท ส่งผลให้ กสท ขาดทุนจากการดำเนินงาน 24 ล้านบาท แต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายจากภาษีสรรพสามิต 2,378 ล้านบาท ทำให้ กสท ขาดทุนรวม 2,402 ล้านบาท  และมีรายได้ต่ำกว่าแผนธุรกิจที่ตั้งไว้จะมีกำไร 220 ล้านบาท เนื่องจากบริการ หลักคือธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เนตบรอดแบนด์เติบโตลดลง
          ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้การสื่อสารดาต้าเป็นหลักส่งผลให้บริการ กลุ่มโทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรือ ไอดีดี (อดีต กสท เคยให้บริการเพียงรายเดียว) ลดลงต่อเนื่องโดยเฉลี่ยลดลงปีละ 12% รวมถึงบริการข้ามโครงข่ายอัตโนมัติ (โรมมิ่ง) คิดเป็นเงินราว 2,000 ล้านบาท ต่อปี ในส่วนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ "my" มีลูกค้าอยู่ราว 1.9 ล้าน ราย และได้ตั้งปีหน้าจะมีลูกค้าเพิ่มเป็น 2.5 ล้านราย
          สำหรับทิศทางในปี 2561 กสท เตรียมปรับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ด้วยการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลเซอร์วิสในอนาคต โดยในไตรมาส 1/2561 ธุรกิจบรอดแบนด์ การพัฒนา โครงข่ายไร้สาย LoRa WAN (Long-Range Wide Area Network) โครงข่ายใหม่ที่กสท จะพัฒนาบริการอินเตอร์เนต  IoT และสมาร์ทซิตี้ จะสามารถขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในหัวเมืองใหญ่ อาทิ กทม.เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต เป็นต้น
          นอกจากนี้ กสท จะให้มุ่งเน้นในปีหน้า มี 2 ส่วน คือ 1.บริการ IoT 2. พัฒนาบุคลากร โดยต้นเดือน มกราคาปีหน้าจะ เปิดตัวสมาร์ทซิตี้  และโครงการขยายเคเบิล ใต้น้ำระหว่างประเทศให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ใน 3 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปี 2560 โดยปีแรกลงทุน 3,000 ล้านบาท ส่วนอีกเส้นทางใหม่ ไปฮ่องกง ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างหารือและคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายในไตรมาส 2/2561