DTACโอดครวญเสียเปรียบคู่แข่ง ราคาประมูลคลื่น1800-900แพง

DTAC โอดเสียเปรียบ หลังกสทช.นำราคาสุดท้ายในการประมูลปี 58 มาเป็นราคาเริ่มต้นประมูลคลื่น 1800-900 MHz ส่วนผลศึกษา NERA ชี้ราคาประมูล 2 คลื่นดังกล่าวแพง มองราคาเหมาะสม คลื่น 1800 MHz อยู่ที่ 8,000 ล้านบาท ขณะที่คลื่น 900 MHz อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ได้มอบหมายให้ NERA  Economic Consulting ซึ่งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการประเมินมูลค่าในเรื่องคลื่นความถี่ การจัดประมูล การปรับใช้นโยบายที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรทั่วโลก ทำการศึกษาร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กับ DTAC ในวันที่ 15 ก.ย. 2561 และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะนำมาเปิดประมูลในปี 2561
          โดยนายฮานส์ อีลเล ที่ปรึกษาอาวุโส NERA เปิดเผยว่า ร่างหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz อาจจะส่งผลลบต่อการประมูล 2 ประเด็น เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวไม่สนับสนุนกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ
          ทั้งนี้ ประเด็นแรก คือ เงื่อนไขการประมูลแบบ N-1 ในการประมูลคลื่น 1800 MHz ที่หากมีผู้เข้าร่วมประมูลมากกว่า 3 ราย จะเปิดประมูลได้ทั้ง 3 ใบอนุญาต แต่หากมีผู้เข้าประมูล 3 ราย จะเปิดประมูล 2 ใบอนุญาตเท่านั้น และหากมีผู้เข้าร่วมเพียง 1 ราย ก็จะให้ขยายระยะเวลาออกไป 30 วัน และหากยังมีผู้เข้าประมูลแค่ 1 ราย ยังคงเดินหน้าเปิดประมูล โดยบังคับให้ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเคาะราคา 1 ครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน และเป็นผู้ชนะไป ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการที่น่าจะเข้าประมูล 3 รายหลักในตลาด จึงเกรงว่าใบอนุญาต 1 ใบ อาจไม่ถูกนำมาประมูล หากเป็นเช่นนั้นย่อมเป็นการนำคลื่นความถี่มาประมูลไม่ครบตามที่ควรจะเป็น
          ส่วนประเด็นที่ 2 คือ การตั้งราคาไว้สูงเกินไป โดยยึดราคาสุดท้ายของการประมูลคลื่นในปี 2558 มากำหนดเป็นราคาเริ่มต้นประมูลในครั้งนี้ มองว่าราคาที่ กสทช.กำหนดไว้ในร่างเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม และไม่ใช่ราคาตลาด  อาจทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับช่องทางการใช้งานดาต้าที่ช้า เป็นการจำกัดขอบเขตในการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต และส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และทำให้ประชาชน ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจได้รับความผลเสียหาย
          ขณะที่ NERA เสนอแนวทาง คือ กสทช.ควรกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิดการนำคลื่นมาประมูลให้ครบ โดยกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยมองว่าการลดราคาตั้งต้นในการประมูลครั้งนี้สามารถนำไปสู่การลดราคาค่าบริการดาต้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งคิดเป็นประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับอย่างน้อย 3,643 บาท/คน ภายในระยะเวลา 15 ปีของใบอนุญาต
          รวมไปถึงกสทช.อาจจะปรับขนาดชุดคลื่นความถี่ที่นำมาประมูลให้เหมาะสมง่ายต่อการประมูลแล้วนำไปรวมกับช่วงคลื่นที่อยู่ใกล้กัน และกสทช.ควรมีแผนการใช้งานคลื่นความถี่ที่ชัดเจน เพื่อให้โอเปอเรเตอร์และอุตสาหกรรมทราบล่วงหน้าว่าจะนำคลื่นย่านไหนออกมาประมูล นอกจากนี้ กสทช.อาจจะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาการกำหนดราคาคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ราคาที่สะท้อนความเป็นจริงก่อนจะจัดประมูล
          “NERA ประเมินว่าค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมของราคาเริ่มต้นประมูลคลื่น 1800 MHz ทั่วโลก จำนวน 15 MHz อยู่ที่ 8,000 ล้านบาท และค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมของราคาเริ่มต้นประมูลคลื่น 900 MHz ทั่วโลก จำนวน 5 MHz อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งการตั้งราคาเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยหลายเท่า อาจทำให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ไม่เข้าประมูล เมื่อรวมกับกฎ N-1 ที่ต้องมีผู้เข้าประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต จึงมีโอกาสที่จะประมูลไม่ครบตามที่ กสทช.นำคลื่นมาประมูล นอกจากนี้ราคาที่สูงเกินไปอาจกระทบผู้ชนะที่จะนำคลื่นไปให้บริการ” นายฮานส์ กล่าว
          นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยว่า บริษัทได้มอบหมายให้ NERA ทำการศึกษาร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz เนื่องจากการประมูลครั้งนี้บริษัทถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สุด
          ทั้งนี้ การเสนอความคิดเห็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz ที่จะมีขึ้นในวันนี้ (18 ธ.ค. 2560) บริษัทไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังมองถึงผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ลูกค้า และสังคม อีกด้วย
          “เรามองว่าเราเป็นผู้ที่เสียเปรียบ และถูกเลือกปฏิบัติ จากการที่ร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz มีการนำราคาสุดท้ายของการประมูลคลื่นในปี 2558 มากำหนดเป็นราคาเริ่มต้นประมูลในครั้งนี้ เพราะเป็นราคาเริ่มต้นที่สูง” นายนฤพนธ์ กล่าว
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญของร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ ได้กำหนดให้มีการประมูลคลื่น 900 MHz ขนาด 5 MHz จำนวน 1 ใบอนุญาต โดยกำหนดราคาเริ่มต้น 37,988 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี ส่วนคลื่น 1800 MHz จะนำมาประมูล 45 MHz แบ่งเป็น 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 MHz ราคาเริ่มต้นที่ 37,457 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี