แคทหนุนปตท.พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

แคท ผนึก ปตท.ร่วมพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัล เสริมอุตสาหกรรมใหม่ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) เปิดเผยว่า แคทร่วมมือวางแผนพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัล กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี S-Curve และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ซึ่งจะเกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
          จากความร่วมมือนี้ แคทจะออกแบบพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันกับ ปตท.และบริษัทกลุ่ม ปตท.ในทุกมิติ เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายในยุคดิจิทัล รองรับบริการอัจฉริยะในยุค 4.0
          ทั้งนี้มุ่งขยายขีดความสามารถแคทและ ปตท.เพื่อให้บริการแก่ประชาชน สนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งลดภาระการลงทุนซ้ำซ้อนในระยะยาว จากการนำทรัพยากรและความรู้ความสามารถของบุคลากร ของทั้งสององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด.