บอร์ดกสทช.เลื่อนลงมติ27ธ.ค.พิจารณาเรื่อง TOT ตั้ง DTAC เป็นคู่ค้าคลื่น 2300

 บอร์ด “กสทช.” เลื่อนพิจารณา “ทีโอที” ตั้ง DTAC เป็นคู่ค้าคลื่น 2300 MHz ไปในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 พร้อมสั่ง DTAC แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการให้บริการไลน์โมบายให้เป็นไปตามกฎหมาย
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าจากกรณีที่วานนี้ (13 ธ.ค.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที (มหาชน) ได้เดินทางมายืนเอกสาร
          กับทาง กสทช. เรื่องความคืบหน้าการขอความเห็นชอบในสัญญาคู่ค้าในการให้บริการ 4G LTE-TDD บนคลื่นความถี่ 2300 MHz จำนวน 60 MHz ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กับทีโอทีนั้น ขณะนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกิจการโทรคมนาคมได้มีการประชุมเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา และได้มีมติอนุมัติแล้ว โดยได้มีการบรรจุวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมของ กสทช.ในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          ขณะที่คณะกรรมการ กสทช.ให้ความเห็นล่าสุดว่าจะขอนำเรื่องไปศึกษา และจะมีการพิจารณาลงมติในการประชุมคณะกรรมการ กสทช.อีกครั้งในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 ซึ่งจะลงมติเพื่อที่จะดำเนินการให้ทางทีโอทีไปดำเนินการให้ทันก่อนสิ้นปี 2560
          นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการให้บริการไลน์โมบาย (Line Mobile) ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ที่ได้ให้บริการไลน์โมบายเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องอย่างไร
          โดยที่ประชุมบอร์ด กสทช. ได้มีมติมอบหมายให้ทางสำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการไลน์โมบายให้เป็นไปตามกฎหมาย  และประกาศของ กสทช. ดังนี้ 1.การลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ ซิมการ์ดนั้นจะต้องให้เป็นไปตามของข้อกฎกำหนดตามมาตรฐานกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการ
          2.ดำเนินกระบวนการโอนย้ายเลขหมายสำหรับผู้ใช้บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแพ็กเกจภายในบริษัทเดียวกัน มิใช่การย้ายค่ายเบอร์เดิม
          และ 3.จะต้องแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจโดยชัดแจ้งว่า บริการไลน์โมบายเป็นการให้บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เช่น การโฆษณาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการซื้อซิมการ์ดและติดต่อบริการ การใช้ชื่อโครงข่าย ทั้งนี้ หากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ดำเนินมาตรการบังคับทางปกครองแก่บริษัท และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ติดตาม และรายงานผลต่อ กสทช. เป็นระยะๆ ทุก 1 เดือน
          อีกทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงการให้บริการไลน์โมบายอย่างใกล้ชิด หากปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าการให้บริการไลน์โมบายอาจจะเข้าข่ายเป็นการให้บริการในลักษณะ MVNO ให้รีบรายงานให้ กสทช. ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป
          นายฐากร กล่าวอีกว่า ล่าสุดรัฐบาลได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายขอบที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง ด้วยการเปิดให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟรี โดย กสทช. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตให้กับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบจำนวน 3,920 หมู่บ้าน เป็นระยะเวลา 3 ปี
          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณที่รัฐบาลจะใช้ในการสนับสนุนโครงการรวม 3,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งแบ่งเป็นการใช้เงินปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 4,683.73 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้จ่ายจากวงเงินเหลือจ่ายภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559)
          โดยในส่วนของพื้นที่ที่ทาง กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบในขณะนี้มีจำนวน 3,920 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนจำนวน 607,000 ครัวเรือน ซึ่งในส่วนนี้จากผลการสำรวจของกระทรวงการคลัง พบว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจำนวน 86% ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เพื่อที่จะดำเนินการเดินหน้าในการลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม และสร้างเสริมมาตรการความเข็มแข็งด้านต่างๆ
          สำหรับขั้นตอนการดำเนินการนั้น หลังจากนี้ทาง กสทช. จะประสานงานกับกระทรวงการคลังในการที่จะจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ที่จะทำร่วมกับผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จะต้องเปิดให้บริการฟรี ซึ่งระยะเวลานับตั้งแต่เดือน ม.ค. 2561 จนถึงเดือน ก.ค. 2651 ในการที่จะทำฐานข้อมูลรายละเอียด แล้วจะเปิดให้กับประชาชนมาลงทะเบียน โดยจะสามารถเปิดให้บริการแล้วเสร็จครบ 100% ภายในเดือน ส.ค. 2561