ค่ายมือถือแห่จ่ายเงินค่าประมูล "เอไอเอส-ทรู"รวม2.1หมื่นล้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ผู้ชนะประมูลคลื่นความถี่ 1800เมกะเฮิรตซ์ จะต้องชำระค่าประมูลงวดที่ 2 โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส จะต้องชำระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) วงเงิน 10,963 ล้านบาท ซึ่งจะต้องชำระภายในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการจึงได้ติดต่อว่าจะขอชำระในวันที่ 12 ธ.ค.ถือว่าเอไอเอสมีสิทธิ์ ที่จะชำระล่าช้าได้ 1 วัน โดยไม่ถูกปรับ เพราะเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          ส่วนบริษัททรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมูนิเคชั่น จำกัด จะมาชำระภายในวันที่ 19 ธ.ค. โดยต้องชำระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) วงเงิน 10,644 ล้านบาทส่วนงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายต้องชำระในเดือน ธ.ค.2561 โดยทรู 10,644 ล้านบาท ชำระ และเอไอเอส 10,963 ล้านบาท.