"ดีอี"ถกกสทช.เน็ตประชารัฐ ส่อล่มค่าบริการ200บ./เดือน

ไทยโพสต์ * นายพิเชฐ ดุรงค เวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี เปิดเผยว่า กรณีโครง การขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลของสำนัก งานคณะกรรมการกิจการกระ จายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่จะส่งคืนมาให้กระ ทรวงดีอี จำนวน 15,732 หมู่ บ้าน เป็นผู้ดำเนินการนั้น จะต้องมีการหารือร่วมกันในรายละเอียดของหลักการและเงื่อน ไขต่างๆ ก่อน ซึ่งคาดว่าจะหารือ นอกรอบได้ภายในสัปดาห์นี้
          ทั้งนี้ ทาง กสทช.มีผลการ ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์อยู่แล้ว กระทรวงก็ต้อง หารือถึงรายละเอียดในการติดตั้งว่าจะตรงกับมาตรฐานที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีหรือไม่ เพราะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของเน็ตประชารัฐเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน ส่วน เงื่อนไขราคาให้บริการประชาชนเดือนละ 200 บาท ขอยืนยันว่า โครงการเน็ตประชารัฐไม่สามารถ ใช้ราคาเดียวกับโครงการอินเทอร์ เน็ตชายขอบที่ กสทช.ดำเนินการอยู่ได้ เพราะเงื่อนไข ปัจจัยและพื้นที่ก็ไม่เหมือนกัน.