ดีอีเตรียมหารือกสทช.สัปดาห์นี้ รายละเอียดโครงการเน็ตโซนซี

 “ดีอี” เตรียมหารือกับ “กสทช.” ภายในสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการเน็ตโซนซี 15,732 หมู่บ้าน มูลค่าไม่เกิน 3,283.155 ล้านบาท หลัง กสทช.มีมติโอนเงินกองทุนดีอีดำเนินการ ด้าน TOT ติดเน็ตประชารัฐแล้วเสร็จกว่า 88%
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยว่าในสัปดาห์นี้จะเริ่มหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวนประมาณ 15,732 หมู่บ้าน โดยตามนโยบายไม่ว่าจะเป็นใครทำ แต่ให้ยึดเป้าหมายเป็นหลักว่าประเทศไทยจะต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้ครบทุกหมู่บ้านภายในสิ้นปี 2561 เพราะฉะนั้นขณะนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการทำอย่างไรให้สำเร็จด้วยดี โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
          ทั้งนี้ หากทาง กสทช.มีความเห็นเบื้องต้นว่าอยากจะโอนเงินไว้ให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวนประมาณ 15,732 หมู่บ้าน มีระยะเวลาการสนับสนุนการให้บริการ 1 ปี ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 3,283.155 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน จำนวน 3,920 หมู่บ้าน ดังนั้นจึงต้องมาหารือกันในรายละเอียดว่าจำนวนหมู่บ้านที่เหลือมีจำนวนเท่าใด กระบวนการที่จะใช้คืออะไร ซึ่งกระบวนการที่ใช้กับเน็ตประชารัฐ คือ วางและออกแบบระบบ โดยให้มีคณะกรรมการคุณธรรมเข้ามาตรวจสอบขั้นตอน รวมทั้งเร่งรัดให้วางสายให้เรียบร้อย
          “เป็นไปได้ที่เราจะให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ทำตรงนี้ต้องคุยในรายละเอียด และดูต้นทางก่อนว่า กสทช. คิดอย่างไร และเราก็ดูว่าดีไหม โดยกระทรวงดิจิทัลฯเป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้แบบใด ไม่ต้องผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และไม่จำเป็นต้องเป็นโมเดลเดียวกับโครงการเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน เพราะเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ซึ่งหากเทียบเคียงโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวนประมาณ 15,732 หมู่บ้าน ก็อาจจะใกล้เคียงกับระบบของเน็ตประชารัฐ ดังนั้นการที่จะโอนมาให้ทำต้องไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขด้านราคาที่ต้องไม่เกิน 200 บาท” นายพิเชฐ กล่าว
          สำหรับความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐนั้น ปัจจุบัน TOT ได้ดำเนินการขยายติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมายไปแล้วถึง 21,866 หมู่บ้าน คิดเป็น 88.53% จากเป้าหมายกำหนดติดตั้งครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ภายในสิ้นปี 2560 เหลืออีกเพียง 2,834 หมู่บ้าน หรือคิดเป็น 11.47% เท่านั้น
          ก่อนหน้านี้ ที่ประชุม กสทช.เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาแนวทางการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวนประมาณ 15,732 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ช่วงที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี มอบหมายให้ TOT ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในพื้นที่ 24,700 หมู่บ้าน โดยมีมติเห็นชอบให้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการในพื้นที่ Zone C ตามขอบเขตงานและเงื่อนไขเช่นเดียวกับโครงการเน็ตประชารัฐที่กระทรวงดิจิทัลฯมอบหมายให้ TOT ดำเนินการ โดยมีระยะเวลาการสนับสนุนการให้บริการ 1 ปี ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 3,283.155 ล้านบาท และให้ กสทช.โอนเงินไว้ให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการต่อไป
          ส่วนกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่รับดำเนินการ ให้สำนักงาน กสทช.เร่งดำเนินการจัดประกวดราคาเพื่อจัดให้มีการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ตามขอบเขตและเงื่อนไขเดียวกัน เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi-Fi สาธารณะได้ครบทุกหมู่บ้านภายในสิ้นปี 2561