ผุดสถาบันไอโอที เซฟนำเข้า6หมื่นล.

อีอีซีดี จ่อผุดสถาบันไอโอที ชงครม.ไฟเขียว รับอุตฯดิจิตอลดึงระดับโลกร่วมลงทุนหวังช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์และชิ้นส่วนได้กว่าปีละ 6 หมื่นล้านบาท
          แหล่งข่าวจากสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.) เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ" ถึงการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลหรืออีอีซีดี เนื้อที่ 709 ไร่บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีว่า ในเร็วๆ นี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กระทรวงดีอี) จะนำแผนงานจัดตั้งสถาบันไอโอทีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและเป็นอาคารแรกของอีอีซีดี ในการดึงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศผ่านสถาบันไอโอที
          โดยมีการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ 4 เรื่องได้แก่ร่วมแบ่งปันทรัพยากร การร่วมออกแบบร่วมเครือข่าย และร่วมสร้างคุณค่าซึ่งเบื้องต้นจะมีโครงการขับเคลื่อนหลัก2โครงการ
          ได้แก่ ร่วมกับธุรกิจดิจิตอลระดับโลก สร้างอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไอโอทีและอุปกรณ์อัจฉริยะในประเทศ พร้อมกับถ่ายทอดเทคโนโลยีไอโอที และระบบอัตโนมัติให้กับโรงงานขนาดเล็กเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 5 แห่ง
          รวมทั้ง ร่วมกับนักลงทุนในประเทศและธุรกิจดิจิตอลระดับโลก ยกระดับรายได้ของเกษตรกรมันสำปะหลังในอีอีซี จำนวน 1 หมื่นครอบครัวด้วยการใช้ระบบสมองกลอัจฉริยะ คาดการณ์ผลผลิต วิธีและขั้นตอนการเพาะปลูกเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิต
          ทั้งนี้การจัดตั้งสถาบันดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเตรียมการประมูลก่อสร้างได้ประมาณกลางปี 2561 และแล้วเสร็จเปิดดำเนินการในปี 2564 หากสถาบันไอโอทีเกิดขึ้นได้ จะก่อให้เกิดฐานการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนไอโอที ระดับไฮเอนด์ของโลกที่ช่วยลดมูลค่าการนำเข้าอุปกรณ์และชิ้นส่วนจากต่างประเทศได้ปีละไม่ต่ำกว่า 6หมื่นล้านบาทสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไม่น้อยกว่าปีละ 2,500 ล้านบาทต่อปี