กลต.ชี้ดิจิทัลไอดีเกิด มั่นใจกม.ให้อำนาจเดินหน้าได้ คาดเริ่มเห็นภาคการเงินใช้ปีหน้า

 โพสต์ทูเดย์ - ก.ล.ต.หนุนดิจิทัลไอดี มั่นใจร่าง พ.ร.บ.ฟินเทค มาตรา 16 ช่วยให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูล พิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น
          นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในงานสัมมนา "ยกระดับประเทศไทยด้วย National Digital ID Platform" ว่า ในแง่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาในระบบดิจิทัลไอดี เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการลงทะเบียนใช้บริการทั้งในภาคการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และภาคธุรกิจอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนไปกับยุคดิจิทัล
          รวมถึงการนำข้อมูลที่เปิดเผยไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าการรู้จักตัวตนของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-KYC) การพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) การให้บริการลูกค้าที่ไม่ต้องมาปรากฏตัวต่อหน้า (non-face to face) เป็นต้น หากมีกฎหมายรองรับบริการเหล่านี้ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ และก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่ภาคการเงิน เมื่อกฎหมายออกมาบังคับใช้ เพียงแต่ช่วงแรกอาจเริ่มในภาคการเงินก่อน คาดว่าในบริการภาคการเงินจะเริ่มนำมาใช้ได้ในช่วงกลางปีหรือปลายปีหน้านี้
          "ร่างกฎหมายส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. . หรือ ร่าง พ.ร.บ.ฟินเทค ให้อำนาจคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สามารถ ส่งการตามอำนาจในมาตรา 16 ให้เปิดเผยข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบยืนยันตัวตนที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐได้ เมื่อมีการลงทะเบียนใช้ดิจิทัลไอดี คนที่จะนำข้อมูลไปใช้ต่อก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ขณะที่เจ้าของข้อมูลก็ไม่ต้องกลัวการถูกปลอมแปลงแก้ไขข้อมูล นอกจากนี้กฎหมายังช่วยให้บริการใหม่ๆ ในภาคการเงิน ตลาดหุ้น เดินหน้าทำ E KYC ได้เร็วขึ้นถ้าต้องการ" นางทิพยสุดา กล่าว
          ด้าน นายบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การมีดิจิทัลไอดี แพลตฟอร์มจะเพิ่มความสะดวกหลายด้านให้กับการใช้บริการในยุคดิจิทัล อย่างการให้บริการที่ไม่ต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าจริงๆ ของภาคธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นันแบงก์) หลักเกณฑ์การกำกับดูแลไม่ได้ห้ามในเรื่องการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพราะ ธปท.มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้ทำได้แล้ว เพียงแต่ต้องมีการตรวจสอบตัวตนให้ถูกต้อง หากมีระบบดิจิทัลไอดีก็จะช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลหรือพิสูจน์ตัวตนง่ายขึ้น แต่การตรวจสอบตัวตนต้องเหมาะสมตามความเสี่ยงในแต่ละระดับ
          ด้าน นายสุจรัส เฉิดฉมาดล ตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การมีดิจิทัลไอดีจะช่วยให้การบริการลูกค้าสะดวกขึ้น ทั้งลูกค้าธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ เพราะไม่ต้องลงทะเบียนที่ใช้เอกสารซ้ำซ้อนลดต้นทุนการให้บริการ และลดต้นทุนด้านงานเอกสาร แต่การมี พ.ร.บ.ฟินเทคขึ้นมาอีกตัวก็ทำให้กังวลบ้างในการปฏิบัติ เพราะเท่ากับเพิ่มเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาอีกตัว