THCOMคว้าดีลทีโอทีเช่าให้อินเทอร์เน็ต3ปี

ทันหุ้น- THCOM คว้าดีล TOT ต่อสัญญาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม ระยะเวลา 3 ปี (2560-63) ช่วยรักษาฐานลูกค้ากลุ่มปัจจุบันเสริมศักยภาพ ทางธุรกิจให้ทีโอทีสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ รวมถึงการขยายโอกาสธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
          นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM เปิดเผยว่า บริษัทบรรลุข้อตกลงกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ในการต่อสัญญาเช่าใช้บริการสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ ทีโอที โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่โครงข่ายภาคพื้นไม่สามารถเข้าถึง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มศักยภาพการให้บริการ และรักษาความเป็นผู้นำด้านธุรกิจบรอดแบนด์ของทีโอที ในประเทศไทยต่อไป
          หวังรักษาฐานลูกค้า
          ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ไทยคมจะให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม เป็นระยะเวลา 3 ปี (60-63) เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของทีโอที สำหรับบริการที่ต้องใช้งานผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม เพื่อให้บริการกับประชาชน และกลุ่มลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มปัจจุบัน อีกทั้งการมีช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ของไทยคม จะช่วยเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้ทีโอทีสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ รวมถึงการขยายโอกาสธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
          "ผมเชื่อมั่นว่าไทยคมมีความพร้อมที่จะนำสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ที่มีศักยภาพสูงและเชื่อถือได้ ไปช่วยรองรับและช่วยสนับสนุนให้บริการต่างๆ ของทีโอที สามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความสำเร็จของการต่อสัญญาในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินตามเจตนารมณ์และแผนกลยุทธ์ของไทยคม ที่มุ่งมั่นในการนำการสื่อสารผ่านดาวเทียม มาช่วยยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป" นายไพบูลย์กล่าว
          อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ผ่านมา ไทยคม มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมของไทย เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ผนวกกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างและขยายโอกาส สร้างอนาคตให้กับภาคธุรกิจ และประชาชน สำหรับสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไทยคมนั้น ยังถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเชื่อมต่อการสื่อสาร โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่โครงข่ายโทรคมนาคมภาคพื้นดินยังไม่สามารถเข้าถึง ทั้งในภาวะปกติ และแม้ในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ
          ศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่
          ก่อนหน้านี้ นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร หัวหน้าคณะผู้บริหารฝ่ายการเงิน THCOM เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทยอมรับว่ารายได้ลดลงประมาณ 10-15% เนื่องจากบริษัทเสียลูกค้ารายใหญ่ออสเตรเลีย NBN ยกเลิกสัญญาการใช้บริการ และ TOT ที่หมดสัญญาการใช้บริการไปในช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยบริษัทพยายามหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดแทน โดยล่าสุดได้ลูกค้าจากประเทศเคนย่าเข้ามาเพิ่มอัตราการใช้ในดาวเทียมไทยคม 6 และลูกค้าจาก สปป.ลาว เข้ามาในไทยคม 8 ซึ่งจะเริ่มใช้บริการได้ในไตรมาส 4 ปีนี้ นอกจากนี้ จะพยายามหาลูกค้ารายใหม่ๆ โดยเฉพาะในแอฟริกาให้ครอบคลุมมากขึ้น
          ขณะที่ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคมใหม่ๆ เพื่อมา กระจายรายได้ให้มากขึ้น โดยอยู่ระหว่างศึกษา 5-10 โครงการ คาดชัดเจนในปี 2561
          ขณะเดียวกัน บริษัทคาดวว่าจะเริ่มบันทึกกำไรพิเศษ 1,600 ล้านบาท จากการขายหุ้นสามัญทั้งหมด ที่บริษัทย่อยถืออยู่ในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CSL 42.07% ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN  เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ในช่วงไตรมาส 1/2561
          บรรยายใต้ภาพ
          ไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์