"เศรษฐพงค์"จับตาอีก2ปี 5G เขย่าธุรกิจสื่อ-บันเทิงซ้ำ

พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เทคโนโลยี 5G เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมบันเทิง สื่อ และการตลาดอย่างสิ้นเชิง อย่างที่จะไม่หลงเหลือสื่อรูปแบบเดิมๆอีกเลย
          โดยการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เชื่อว่า เหมือนกับเทคโนโลยี 4G ที่เคยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรูปแบบการบริโภคสื่อ เพราะตั้งแต่มีเทคโนโลยี 4G เกิดขึ้นนั้น ทำให้เกิดวัฒนธรรมการดาวน์โหลดเนื้อหาบนคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 4G ที่สามารถสตรีมมิ่งคอนเทนท์ต่างๆ เช่น เพลงและวีดีโอที่มีคุณภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้หนังสือพิมพ์ หนังสือแมกกาซีน โทรทัศน์แบบดังเดิม ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปต้องขาดทุนและเลิกกิจการไปมากมายในปี 2014 ที่ผ่านมาและกำลังจะเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก
          ส่วนเทคโนโลยี 5G เช่นกันเชื่อว่าจะเข้ามาปฏิรูปวงการสื่อและบันเทิงในทศวรรษหน้าได้เฉกเช่นเดียวกับเทคโนโลยี 4G ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งนวัตกรรมด้านเนื้อหา, ห่วงโซ่คุณค่า และการบริโภค
          นอกจากนี้ 5G ยังมีศักยภาพต่อนักการตลาดอย่างมากจากการดาวน์โหลดข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย 100 เมกะบิตต่อวินาที และเวลาในการตอบสนองจะลดลง จนเข้าใกล้ศูนย์ โดยสินค้าและนักการตลาด สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ห่างไกลได้
          สำหรับเทคโนโลยี 5G ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงทดสอบ แต่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเริ่มให้บริการจริง โดยอาจมีการใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเดิม อย่างเช่น 4G และจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากปี 2020 เป็นต้นไป เทคโนโลยี 5G จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น