ทรูคุมใช้จ่ายลดขาดทุน

กลุ่มทรู เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 24.5 พันล้านบาทขาดทุนเพียง 691 ล้านบาท เผยผู้ใช้บริการ "ทรูมูฟ เอช" มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 26.7 ล้านราย "ทรูออนไลน์" อยู่ที่ 3 ล้านราย ขณะที่บริการไอโอที และ ทรูไอดี สร้างรายได้ต่อเนื่อง
          นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 กลุ่มทรู มีรายได้จากการให้บริการโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 24.5 พันล้านบาท ซึ่งมีรายได้จากบริการนอนวอยซ์และฐานลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนและเติมเงิน ซึ่งผลักดันให้ EBITDA ของกลุ่มเติบโตประมาณ 39.0% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็น 8.9 พันล้านบาท
          ในขณะที่ EBITDA Margin ยังคงแข็งแกร่งที่ประมาณ 36.5% ในไตรมาส 3 ปี 2560 กลุ่มทรู รายงานผลขาดทุนจำนวน 691 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับผลขาดทุนจำนวน 2.5 พันล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากกำไรการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันเป็นผลจากจุดแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจที่โดดเด่น ซึ่งผลักดันรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้นเหนือภาพรวมอุตสาหกรรม รวมทั้งประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ส่งผลด้านบวกอย่างเห็นได้ชัด
          "ทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ที่มีฐานผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ผู้ให้บริการรายใหญ่บางรายมีฐานลูกค้าลดลงสุทธิ 3 ไตรมาสและบางรายลดลงสุทธิ 6 ไตรมาสติดต่อกัน ทั้งนี้ รายได้จากบริการนอนวอยซ์ของทรูมูฟ เอช ยังคงเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความต้องการใช้งานดาต้าที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดิจิตอล ของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงบริการ IoT และ TrueID มีศักยภาพสูง ในการสร้างรายได้ให้กลุ่มทรูเติบ โตแข็งแกร่งและต่อเนื่อง"
          ด้านนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ กลุ่มทรู กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทรูมูฟ เอช มีฐานลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 26.7 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 3 บริการบรอดแบนด์ อินเตอร์เน็ตของทรูออนไลน์ มีจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเป็น 3  ล้านราย และรายได้ที่เติบโตประมาณ 15% จากปีก่อนหน้า และจำนวนผู้สมัครสมาชิกทรู วิชั่นส์เติบโต โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2560 ทรู วิชั่นส์ มีฐานลูกค้ารวมจำนวน 4.0 ล้านครัวเรือน
          นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถรับชมคอนเทนต์คุณภาพเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายของกลุ่มทรู โดยเฉพาะแอพพลิ เคชัน TrueID สิ่งเหล่านี้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรู และส่งผลให้เพิ่มการสมัครใช้บริการหลากหลายอื่นๆ ภายใต้กลุ่มทรูอีกด้วย