บอร์ดกสทช.นัดเคาะค่าคลื่น900-1800

 มีรายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า ในการประชุมบอร์ด กสทช วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีวาระสำคัญที่คาดว่า สำนักงาน กสทช. จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คือเรื่องร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 1800 MHz ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้เสนอ เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
          โดยในชั้นคณะอนุกรรมการได้มีการแสดงความคิดเห็นท้วงติงในหลายประเด็น แต่สุดท้ายที่ประชุมเสียงข้างมากก็ลงมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์เพื่อเดินหน้า กระบวนการโดยนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา และนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
          ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างหลักเกณฑ์ การประมูลได้กำหนดประมูลคลื่น 900 MHz ขนาด 5 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 1 ใบอนุญาต โดยกำหนดราคาเริ่มต้น 37,988 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี ส่วนคลื่น 1800 MHz จะนำมาประมูล 45 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 15 MHz ราคาเริ่มต้นที่ 37,457 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี
          มีรายงานแจ้งว่า สำหรับคลื่นคลื่นย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 1800 MHz ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้สัมปทาน กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย ต้องการคลื่นดังกล่าวเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศที่เริ่มทดลองระบบ5G แล้ว ขณะที่ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในอีก 3 ปีข้างหน้า
          มีรายงานข่าวจาก กสทช.แจ้งด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. พิจารณายุติเรื่องร้องเรียนระหว่าง ผู้บริโภคกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ในกรณีที่ ทรู วิชั่นส์ฯ ยกเลิกการให้บริการช่องรายการในเครือ HBO จำนวน 6 ช่องรายการ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ต่อมามีผู้ใช้บริการร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. และขอให้ บริษัทยกเลิกแพ็กเกจย้อนหลังตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2559 โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ พร้อมทั้งชดเชยเยียวยาตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้
          ดังนั้น สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณายุติเรื่องร้องเรียน โดยให้เหตุผลว่าหากผู้ร้องเรียนไม่พอใจในการแก้ไขปัญหา ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป หรือผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิในทางศาลเพื่อ เรียกร้องค่าเสียหายได้