กสทช.ดีเดย์ลงทะเบียนซิม ด้วยวิธีอัตลักษณ์15ธ.ค.นี้

 “กสทช.” ออกประกาศให้โอเปอเรเตอร์เปิดลงทะเบียนซิมด้วยวิธีตรวจสอบใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือพร้อมกันทั่วประเทศ 15 ธ.ค.นี้ ด้านอนุฯกลั่นกรองโทรคมฯอนุมัติเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800-900 MHz ชงเข้าบอร์ด กสทช.พรุ่งนี้
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของกสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ในวันที่ 15 ก.ย. 2561 แล้ว ตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอ และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ย.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
          นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช.ได้ออกประกาศ และแจ้งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ทุกรายตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้เตรียมพร้อมเปิดลงทะเบียนซิมการ์ดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยวิธีอัตลักษณ์ ทั้งการตรวจสอบใบหน้า (face recognition) หรือสแกนลายนิ้วมือ (finger print) ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยระบบดังกล่าวใช้สำหรับผู้ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่เท่านั้น ทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงินรวมถึงกรณีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยด้วย
          ทั้งนี้ จะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีอัตลักษณ์ได้ทั้งหมด 55,000 จุดทั่วประเทศ แบ่งเป็นโอเปอเรเตอร์ 2,000 จุด แฟรนไชส์ 3,000 จุด และลูกตู้ 50,000 จุด จากปัจจุบันมีจุดลงทะเบียนดังกล่าว จำนวน 30 จุด แบ่งเป็นใน 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ 25 จุด และ กทม.อีก 5 จุด
          “ใน 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ 25 จุด มีการลงทะเบียนประมาณ 2,000 เลขหมาย ส่วนกทม.อีก 5 จุด ลงทะเบียนประมาณ 1,000 เลขหมายเท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่ยังลงทะเบียนซิมการ์ด 2 แชะแบบเดิมอยู่ โดยภาพรวม 3 ค่ายมือถือ ได้แก่ AIS, DTAC และ TRUE มียอดลงทะบียน 4.24 ล้านเลขหมาย/เดือน แต่ครั้งนี้เราได้มีการยุติการลงทะเบียนซิมการ์ดแบบเดิมทันทีในวันที่ 15 ธ.ค. 2560 เพื่อให้ลงทะเบียนด้วยวิธีอัตลักษณ์เท่านั้น” นายฐากร กล่าว
          สำหรับการลงทะเบียนซิมด้วยวิธีอัตลักษณ์เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีการเปรียบเทียบใบหน้า หรือลายนิ้วมือของผู้ซื้อซิมการ์ดกับข้อมูลที่เก็บในบัตรประชาชนฉบับจริง โดยหากข้อมูลมีความถูกต้องตรงกัน จึงจะอนุญาตให้มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและเปิดใช้งานซิมการ์ดได้
          ดังนั้นประชาชนที่ต้องการเปิดซิมใหม่จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยเพื่อให้จุดให้บริการตรวจสอบข้อมูล โดยหากมีการตรวจสอบอัตลักษณ์แล้วไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ ให้ผู้ใช้บริการติดต่อศูนย์ให้บริการหรือสำนักงานบริการลูกค้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมการเปิดใช้งานซิมการ์ดต่อไป
          “เมื่อมีการลงทะเบียนซิมการ์ดเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกจัดส่งตรงไปยังฐานข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่จุดให้บริการ ซึ่งประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บเป็นความลับและปลอดภัยอย่างแน่นอน โดยไม่มีเจตนาติดตามการใช้งานประชาชน แต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง โดยเฉพาะเรื่องการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) และยังช่วยในเรื่องความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของสังคมด้วย” นายฐากร กล่าว