"ดีป้า"อัดงบ120ล.หนุนอุตฯดิจิทัล

มูลค่าตลาดเกม-แอนิเมชั่น ขยายตัวสดใส
          กรุงเทพธุรกิจ "ดีป้า"ปั้นกองทุนหนุนดิจิทัลคอนเทนท์-สตาร์ทอัพ 120 ล้านบาท คาดปีแรกสนับสนุนผู้ประกอบการ 300 ราย เผยมูลค่านำเข้าและสร้างแอนิเมชั่น-เกม  ปีนี้มูลค่า 2.4 หมื่นล้าน ชี้เทรนด์ปีหน้าแตะ 2.6หมื่นล้าน ตลาดเกมโตสูงสุด 12%
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยมีการเติบโตในทิศทางเพิ่มสูงขึ้น โดยอุตสาหกรรมเกม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในกระแสความนิยม โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าและ สร้างแอนิเมชั่นและเกมจำนวนมากทำให้ มูลค่ารวมของปี 2559 อยู่ที่ 21,981 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น 3,965 ล้านบาท อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 1,687  ล้านบาท อุตสาหกรรมเกม 16,328 ล้านบาท  ส่วนแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศไทยในปี 2560 คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 24,000 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นคาดเติบโต 1.8% สาขาอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์จะเติบโต 9.6% สาขาเกมเติบโต 12.2% ซึ่งตลาดยังมีการขยายตัวได้มาก จึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนผู้ประกอบการ
          ตัวเลขในปี2560-2561 ยังเป็นการคาดการณ์จากปริมาณงานที่ผู้ประกอบการกำลังผลิต ซึ่งเมื่อมีการสนับสนุนที่เหมาะสมอาจจะมีการเติบโตมากกว่านี้ โดยปี 2561 คาดว่าดิจิทัลคอนเทนท์ จะมีมูลค่า 26,000 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมเกมจะขยายตัว สูงสุดถึง 12% แอนนิเมชั่น 10% และอุตสาหกรรม คาแรคเตอร์ 8.1% จุดแข็งของอุตสาหกรรม เกมในไทยคือเรามีคนเล่นเกมทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ หากเราทำเกมให้ได้รับความสนใจจะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้
          ดังนั้น ดีป้ามีนโยบายสนับสนุนธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ และ ดิจิทัลสตาร์ทอัพ ในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่งกับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
          โดยในระยะสั้น 1 ปี ดีป้าจะสนับสนุนผ่าน 4 กองทุน ภายใต้วงเงิน 85 ล้านบาท โดยทุกกองทุนผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินเองก่อน จากนั้นนำมาเบิกจะไม่มีการให้เงินไปก่อน  เหมือนอย่างที่ผ่านมา ทำให้ไม่รู้แน่ชัดว่าเงินที่นำไปใช้สร้างประโยชน์จริงหรือไม่
          สำหรับกองทุนดังกล่าว ประกอบด้วย กองทุน อินเตอร์เนชั่นแนลไลเซชั่น  จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณเดิมของ ปี 2560 ที่ยังใช้ไม่หมด เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์ ที่เดินทางไปเจรจาจับคู่ทางธุรกิจในต่างประเทศ  โดยจะสนับสนุนเพียง 60% ให้รายละ ไม่เกิน 2 แสนบาท คาดว่าจะสามารถช่วย ผู้ประกอบการได้ประมาณ 100 ราย
          ส่วนอีก 3 กองทุน ดีป้า ได้งบประมาณ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบคงค้าง ของกระทรวงดีอีปีงบประมาณ 2560ในลักษณะ เบิกจ่ายแทนกัน ซึ่งดีป้าจะงบประมาณดังกล่าว มาจัดสรรลง 3 กองทุน ภายใต้งบประมาณ 65 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการประมาณ 200 ราย ประกอบด้วย กองทุนเพื่อการสนับสนุนเงินสำหรับผู้ประกอบการ ในการเสนอแผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ  โดยจะสนับสนุนเงินโครงการละ 50,000 บาท  วงเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท
          นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสนับสนุน ผู้ประกอบการในการตั้งบริษัทโดยดีป้าจะสนับสนุนเงินให้ 70% เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีศักยภาพจับคู่ทางธุรกิจกับต่างประเทศ ได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นบริษัทที่มีรัฐบาล สนับสนุน โดยสนับสนุนให้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้วงเงิน 20 ล้านบาท และกองทุน สนับสนุนให้เกิดจ่าฝูงดิจิทัล สตาร์ทอัพ โดย ดีป้าจะช่วยหากลุ่มผู้ลงทุนให้ พร้อมทั้งสนับสนุนเงินให้จ่าฝูงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกคัดเลือก 5 รายๆละไม่เกิน 5 ล้านบาท ภายใต้ วงเงิน 25 ล้านบาท
          อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ และ ดิจิทัลสตาร์ทอัพจะได้เงินสนับสนุนผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจอย่างยั่งยืน
          ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์