ค่ายมือถือเล็งชิงคลื่นกสทช. รองรับ "5G"/ประมูลแน่พค.ปีหน้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กรรมการ ชุดปัจจุบัน กสทช.แม้จะเป็นชุดรักษาการ แต่ กสทช. ยังคงยืนยันเดินหน้าเตรียม การประมูลคลื่นคลื่นย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 1800 MHz
          สำหรับคลื่นคลื่นย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 1800 MHz ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้สัมปทานกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค
          ล่าสุด ได้ตั้งคณะทำงานการ ประมูลแล้ว เพื่อให้สามารถประมูล คลื่นได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 และสามารถออกใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561 ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 กันยายน 2561 ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) สนใจ เข้าร่วมประมูลทั้ง 2 คลื่น รวมทั้งสิ้น 4 ใบอนุญาต และสามารถนำเงินเข้ารัฐ ไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท
          "ต่อไปโอเปอเรเตอร์ต้องมีคลื่นรองรับ 5G รวมถึงเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มีจำนวนเลขหมายเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมั่นใจว่าจะมี โอเปอเรเตอร์สนใจเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ รวมถึง แจส โมบายล์ (ผู้ชนะประมูล 4G แต่ทำผิดเงื่อนไข) หากต้องการเข้าร่วมประมูลครั้งนี้อีกก็ทำได้ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเสียค่าปรับต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ไม่ถือว่าผิดเงื่อนไข" เลขาธิการกสทช.กล่าว
          นายฐากรกล่าวว่า สำหรับ ร่างประกาศหลักเกณฑ์ การประมูลคลื่นความถี่ สำนักงาน กสทช.ได้ดำเนินการเสร็จแล้วเช่นกัน โดยยึดหลักเกณฑ์เดิมของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้กำหนดไว้ สำหรับคลื่น 900 MHz มีจำนวน 5 MHz จำนวน 1 ใบอนุญาต เนื่องจากคลื่น 5 MHz กสทช.ได้มอบให้กระทรวงคมนาคม ใช้คลื่นในโครงการรถไฟความเร็วสูง
          สำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงาน กสทช. จะนำร่างหลักเกณฑ์ เข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการด้านโทรคมนาคมภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 และนำเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รวมถึงจะเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเพื่อรับทราบการทำงานด้วย ก่อนจะนำไปรับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะ
          โดยคาดว่าจะออกประกาศ หลักเกณฑ์ การประมูลได้ในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งหากการสรรหาคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2561 สำนักงาน กสทช. จะนำร่างหลักเกณฑ์เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกสทช.ชุดใหม่ ก่อนนำไปประกาศในราชกิจการนุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป