กองทุนดีอีคืบหน้าเน้นพัฒนาทั้งคนและเมือง

 รมว.ดีอี เผยถกกองทุนดีอีนัดแรก เร่งกำหนดกรอบการทำงาน ย้ำบริหารงานแบบเอกชน หนุนโครงการเด่น "สมาร์ทซิตี้-พัฒนาคน"
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เมื่อวันที่ 19 ต.ค.60 ที่ผ่านมา เป็นการประชุมนัดแรก หลัง จากประกาศใช้ พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งที่ประชุมจะกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และกรอบการทำงานของกองทุน รวมถึงระบบการบริหารกองทุน ภายใต้การดูแลของกระทรวง โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เน้นการทำงานคล่องตัวเหมือนเอกชน เพื่อให้ทุกโครงการไม่ล่าช้า
          "กองทุนดีอีมีเงินทุนเริ่มต้นที่ 1,500 ล้านบาท ภารกิจของกองทุนนั้น เน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนโครงการด้านดิจิทัลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยโครงการที่คาด ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดีอี คือ โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) และโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล".