อีริคสันเผยอุตฯโทรคมพร้อมรับ"5จี"

กรุงเทพธุรกิจ "อีริคสัน" เผยผลสำรวจ ความพร้อมอุตสาหกรรมปี 60 ระบุ โอเปอเรเตอร์หลายรายเตรียมรองรับ 5จี คาดเริ่มใช้เทคโนโลยีปีหน้า มองอุตฯหลัก ตอบรับเทคโนโลยีใหม่ "สื่อ-บันเทิง ยานยนต์- โลจิสติกส์" เผยไอโอทีบทบาทสำคัญให้บริการ สร้างรายได้
          นายโทมัส นอเรน หัวหน้างานฝ่ายการค้า เทคโนโลยี 5จี เชิงพาณิชย์ อีริคสัน กล่าวถึง ผลสำรวจความพร้อมของเทคโนโลยี 5จี ประจำปี 2560 พบว่า ผู้ประกอบการหลายราย ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเร่งเตรียม ความพร้อม ในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ และการทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าว นอกจากนี้ ในการทำสำรวจมีผู้ตอบรับในผลสำรวจนี้ ประกอบด้วย  ผู้บริหารจำนวน 50 คน ในหน่วยงานธุรกิจและในส่วนงานเชิงเทคนิค จากผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือ 37 แห่งทั่วโลก ที่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5จี
          "ผลสำรวจความพร้อมของเทคโนโลยี 5จี ประจำปี 2560 ผู้ประกอบการหลายราย เร่งเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ และการทดลองใช้กับผู้ตอบรับ 78% นอกจากนี้ 28% ของผู้ตอบรับยังมีความคาดหวังที่จะได้ใช้เทคโนโลยี 5จี ภายใน ปีหน้าอีกด้วย"
          โดยผู้ตอบรับผลสำรวจยังมี ความคาดหวังที่จะได้ใช้เทคโนโลยี 5จี ภายในปีหน้าอีกด้วย โดยจากผลสำรวจ ปีที่แล้ว 90% ของผู้ตอบรับระบุว่าผู้บริโภคเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนธุรกิจ 5จี ดังนั้นผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ไม่เพียง ในส่วนของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง สถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย
          อย่างไรก็ดี จากผลสำรวจ ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือเห็นว่าตลาดผู้บริโภค จะอิ่มตัว เป็นผลให้การวางแผนการ ใช้งาน 5จี ในปีนี้มีการกระจายตัวมากขึ้น ตามสัดส่วนภาคอุตสาหกรรม 58% ภาคธุรกิจ 56% และผู้บริโภค 52%
          ทั้งนี้ อุตสาหกรรมชั้นนำหลัก 3 ส่วน ที่ถูกจับตามองโดยผู้ตอบรับ ได้แก่ สื่อและบันเทิง ยานยนต์ และการขนส่งสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการดูแลสุขภาพ พลังงาน และสาธารณูปโภค ก็ยังเป็นส่วนที่น่าสนใจสำหรับแอพพลิเคชั่น 5จี หลักใหญ่ ใจความที่ชัดเจนของผู้ตอบรับเชื่อว่าอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) จะมีบทบาทสำคัญ ในส่วนของการสร้างรายได้จากการ ใช้เทคโนโลยี 5จี ผู้ตอบรับเชื่อว่ารายได้ ที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการเพิ่มของส่วนแบ่งทางการตลาด การย้ายของผู้สมัครใช้งาน 4จี มาสู่ 5จี